Postupnik: Test gladovanja

Postupnik za test gladovanja

72-satno gladovanje može započeti kod kuće, obično nakon večernjeg obroka i nastaviti se slijedeći dan, bilo u bolnici bilo ambulantno.

Slijedeći protokol se koristi u Mayo Clinic, Rochester MN.

Pažljivo se treba zabilježiti točno što je učinjeno, koji uzorci krvi su uzeti, koje pretrage su rađene iz kojeg uzorka i koje simptome je imao pacijent. Jednako je važno pažljivo obilježiti sve uzorke, s naglaskom na egzaktnom vremenu uzimanja, kao i da su te informacije istovremeno zabilježene na dijagramu tijeka (temperaturna lista kod hospitaliziranih). Interpretacija rezultata je moguća samo ako su navedeni uvjeti zadovoljeni.

o   označiti početak gladovanja kao vrijeme u koje su zadnje kalorije uzete. Prekinuti sve ne-esencijalne lijekove

o   dopustiti pacijentu da pije bez-kalorijske i bez-kofeinske napitke

o   pobrinuti se da je pacijent aktivan tijekom dana („budnih sati“)

o   uzimati uzorke krvi za mjerenje glukoze, inzulina, C-peptida, proinzulina i beta-hidroksibutirata u serumu svakih 6 sati do trenutka kada GUK padne na 3.3 mmol/L; nakon toga uzimati uzorke krvi svakih 1-2 sata. Zbog mogućih kašnjena laboratorijskih nalaza GUK-a, preporuča se korištenje GUP aparata radi donošenja odluke o kraju gladovanja. Vrlo je bitno da se unaprijed unaprijed odrede pravilne epruvete za uzorke krvi, kao i pravilne procedure za čuvanje i obradu uzoraka.

Iako se uzorci krvi uzimaju serijski, mjerimo inzulin, C-peptid i proinzulin samo u onim uzorcima u kojima je razina GUK manja ili jednaka 3.3 mmol/L.

Inzulinska protutijela se trebaju mjeriti, ali ne nužno u uzorcima uzetima tijekom hipoglikemije.

„End point-ovi“ i trajanje–  Gladovanje prestaje kada razina GUK padne ispod 2.5 mmol/L, pacijent ima simptome ili znakove hipoglikemije, prošlo je 72 sata ili kad GUK padne ispod 3.0 mmol/L, a ranije prije testa dokumentiran je Whipple-ov trijas (simptomi/znakovi hipoglikemije + nizak GUK u trenutku simptoma + nestanak simptoma po korekciji hipoglikemije)