Postupnik: Standardizirani postupak snimanja elektrokardiograma

1. Naziv  postupka

Snimanje elektrokardiograma
 

2. Definicija postupka

Elektrokardiografija je neinvazivni medicinsko-tehnički postupak registriranja električnih potencijala koje srce proizvodi svojim radom. Električni potencijali srca se pomoću elektrokardiografa pojačavaju i prenose  na papir kao  elektrokardiogram odnosno kao EKG krivulja.
 

3. Provoditelj postupka

Postupak provodi medicinska sestra/ tehničar koja posjeduje valjano odobrenje za rad (Licencu).
 

4. Trajanje izvođenja postupka

Za rutinsko izvođenje postupka potrebno je oko 10 minuta.
 

5. Osnovna obilježja postupka

Standardni elektrokardiogram se sastoji od 12 odvoda:

-       tri standardna odvoda

-       tri unipolarna odvoda ekstremiteta (aVR, aVL, aVF)

-       šest prekordijalnih odvoda (V1, V2, V3, V4, V5, V6)

       

Elektrode se postavljaju na obje ruke i lijevu nogu pomoću držača elektroda.Elektroda na desnoj nozi služi za uzemljenje. Elektrode se postavljaju u smjeru kazaljke na satu. (slika 1) Ukoliko je ekstremitet amputiran držač elektroda postavlja se na bataljak ili se koristi samoljepljivi držač elektrode odnosno pumpica.

Slika 1                                                                                                           

Slika 4. Postavljanje elektroda za snimanje 12 - kanalnog EKG-a

Slika 4. Postavljanje elektroda za snimanje 12 - kanalnog EKG-a

RA (right arm) –DESNA RUKA (crvena)

LA (left arm)-LIJEVA RUKA (žuta)

LF (left leg) –LIJEVA NOGA (zelena)

RF (right leg)- DESNA NOGA (crna) – služi za uzemljenje

Prekordijalni odvodi postavljaju se na prednju stranu  prsnog koša ispred srca.(slika 2)

 

Slika 2

postavljanje elektroda

V1-  ELEKTRODU STAVLJAMO U

       4. MEĐUREBRANI PROSTOR DVA  

      PRSTA  PARASTERNALNO DESNO


 V2– 4. MEĐUREBRANI PROSTOR   

         DVA PRSTA  PARASTERALNO  

        LIJEVO


V4 - 5. MEĐUREBRANI PROSTOR    

        PRST MEDIJALNO OD   

        MEDIOKLAVIKULARNE LINIJI


V3– NA POLOVICI UDALJENOSTI

        IZMEĐU V2 i V4


V5 – 5. MEĐUREBRANI PROSTOR U 

        PREDNJOJ PAZUŠNOJ LINIJI  

        LIJEVO


V6– 5. MEĐUREBRANI PROSTOR 

        LIJEVO  U SREDNJOJ PAZUŠNOJ  

        LINIJI

 

 

Za bolju provodljivost, prethodno postavljanju elektroda, potrebno je kožu navlažiti elektroprovodivim gelom ili vodom.

Na ispis elektrokardiograma potrebno je napisati osobne podatke pacijenta (ime i prezime, dob, spol) te datum i vrijeme provođenja postupka.

 

6. Procjena koja prethodi izvođenju postupka

- pacijent: psihofizičko stanje, deformiteti, amputacije ekstremiteta, dlakavost, tremor,

  krvni tlak

- okolina: mikroklimatski uvjeti, osvjetljenje, dostupnost izvora električne energije)

- ispravnost aparata, kablova, elektroda

  Važno! Prije izvođenja postupka testirati aparat.

 

7. Planiranje i provođenje postupka
 

7.1. Priprema pribora i materijala

- elektrokardiograf, elektroprovodni gel ili voda, papirnati ubrusi, posuda za nečisto, paravan
 

7.2. Izvođenje postupka

-       predstaviti se pacijentu, sigurno utvrditi identitet pacijenta, razumljivim rječnikom  objasniti mu postupak

-       osigurati privatnost

-       izvršiti pranje ili alkoholno utrljavanje svojih ruku

-       smjestiti pacijenta u ležeći položaj na leđa (opcija Fowletov položaj)

-       osloboditi prsni koš i ekstremitete od suvišne odjeće

-       mjesta postavljanja  elektroda navlažiti elektroprovodnim gelom ili vodom

-       prvo postaviti standardne odvode prema shemi u prilogu (prilog 1)

-       pomoću držača elektrode postaviti na obje ruke, provjeriti da je metalni dio držača na unutarnjoj strani donje trećine podlaktice i da ima dobar kontakt s kožom

-       na držač desne ruke spojiti crvenu elektrodu s oznakom  R

-       na držač lijeve ruke spojiti žutu elektrodu s oznakom L

-       pomoću držača elektrode postaviti na obje noge, provjeriti da je metalni dio držača na unutarnjoj strani donje trećine potkoljenice i da ima dobar kontakt s kožom

-       na držač lijeve noge spojiti zelenu elektrodu s oznakom F

-       na držač desne noge spojiti crnu elektrodu s oznakom N

-       navlažiti kožu na prsima gdje će se postaviti držači (pumpice) za postavljanje prekordijalnih  elektroda

-       postaviti prekordijalne elektrode prema shemi u prilogu (prilog 2)

-       V1 (crvena)četvrti interkostalni prostor dva prsta od sternuma desno

-       V2 (žuta)četvrti interkostalni prostor dva prsta od sternuma lijevo

-       V4 (smeđa)peti interkostalni prostor, lijevo jedan prst medijalno od medioklavikularne linije

-       V3 (zelena)na sredini linije između V2 i V4

-       V5 (crna) peti interkostalni prostor, lijevo, u prednjoj aksilarnoj liniji

-       V6 (ljubičasta)peti interkostalni prostor, lijevo, u srednjoj aksilarnoj liniji

-       zamoliti pacijenta da se opusti, normalno diše i da se opusti

-       prije početka snimanja elektronskom unosom u uređaj ili ručno na EKG traku upisati osobne podatke pacijenta (ime i prezime, dob, spol), datum i vrijeme i datum postupka

-       pokrenuti snimanje elektrokardiograma poštujući upute za rukovanje uređajem

-       pacijentu dati do znanja kada je postupak završen

-       skinuti držače elektroda

-       obrisati gel ili vodu pomoću papirnatih ubrusa ili pacijentu pomoći da to učini sam

-       pomoći pacijentu da se obuće

-       pomoći pacijentu da se premjesti ili da zauzme ugodniji položaj

-       dezinficirati držače elektroda i elektrode

-       provjeriti elektrode, kablove, papir, prekriti uređaj

-       dezinficirati ruke

-       uređaj vratiti na za to predviđeno mjesto i ispuniti obrazac za provjeru EKG uređaja

 

sheme 1 i 2 u ppt.

UPUTE ZA RUKOVANJE EKG UREĐAJEM ELI 150

 

1. Pripremiti pacijenta

2. Postaviti periferne i prekordijalne elektrode

 

Postupak rukovanja EKG uređajem

3. Pritiskom na tipku ON/OF uključiti aparat


4. Pritiskom na tipku F1 koristeći tipkovnicu ručno započeti unos osobnih 

    podataka pacijenta

a) tipku F1 koristite za pomicanje prema dolje

b) tipku F2 koristite za pomicanje prema gore

c) na tipkovnici strelicu <= koristite za brisanje teksta

d) za upis datuma rođenja upisati znamenke u sva polja (npr.07 01 1981)

e) slovo F koristite za označavanje ženskog roda, a M za muški rod

f) unos podataka potvrdite pritiskom na tipku F6

 

5. Pritiskom na tipku Auto EKG + F6 ili na tipku RHY započnite snimanje EKG- a

a) Auto EKG + F6 služi za kratak ispis od 10 sekundi

b) RHY služi za ispis ritma, a omogućuje

- ručno upravljanje dužinom ispisa (ispis zaustaviti pritiskom na tipku STOP

- pritiskom na tipku  F2 (2x brzo pritisnuti) moguća je promjena odvoda

 

6. EKG uređaj isključiti pritiskom na tipku ON/OF

9. Dezinficirati elektrode, aparat vratiti na mjesto, provjeriti elektrode, kablove i papir, prekriti uređaji ispuniti obrazac

 

10. Moguće opcije:

Ukoliko je potrebanhitan EKG i nema vremena za unos podataka preskače se stavka 4. te se snimanje EKG-a započinje:

1.) pritiskom na tipkuAuto EKG + F6 (za ispis od 10 sekundi)ili

2.) pritiskom na tipkuRHY ( za duži ispis, ispis ritma i promjenu odvoda)

 

U tom slučaju naknadno na  ispis  upisati vrijeme snimanja i osobne podatke pacijenta i/ili staviti barcode naljepnicu.

 

ZAMJENA PAPIRA

1. Ukloniti vanjsko pakiranje papira.

2. Na lijevoj strani uređaja koristiti polugu za otpuštanje i pomaknuti  poklopac  spremnika papira na lijevo.

3. Postaviti blok papira tako da strana s iscrtanom mrežom gleda prema gore kad se povuče preko poklopca.

4. Ručno povući jednu stranicu papira preko točke na kojoj se zatvara pisač.

5. Pomaknuti poklopac na desnu stranu . Kad je poklopac ispravno  zatvoren čuje se „klik“.

 

ODRŽAVANJE BATERIJE

Baterija ima skladišni vijek od otprilike šest mjeseci, bez dopunjavanja.

Za punjenje baterije s njezine najniže razine punjenja ( prije prve upotrebe ili nakon dužeg skladištenja bez mrežnog napajanja kada se potpuno ugasi) potrebno je bateriju puniti 30 sati, bez rada s uređajem.

Nakon svake upotrebe potrebno je bateriju napuniti (vrijeme punjenja je 8 sati i manje).

 

Preporuka!

Za duži vijek trajanja baterije potrebno je ostaviti uređaj spojen na mrežno napajanje kad god nije u upotrebi.

 

ODRŽAVANJE APARATA

 1. Pranje aparata:
  a)    isključiti iz strujnog napajanja
  b)    otopinom blagog deterdženta očistiti površinu aparata, osušiti papirnatim ručnikom
   
 2. Održavanje kablova i elektroda:
  a)    otopinom blagog deterdženta očistiti površinu kablova, osušiti
  b)    dezinficirati vlažnim maramicama ili tkaninom natopljenom alkoholnim dezinficijensom ( etanol 70-80%, propanol 70-80% ili aldehid 2-4%)
   
 3. Servis:
  1x godišnje potrebno je izvršiti servis uređaja pri ovlaštenom servisu. Čuvati dokumentaciju o izvršenom servisu.

 

 

Lista za praćenje servisa uređaja ELI 150

 

 

Odjel ______________________________________

 

 

Datum prijave
servisa

 

Datum izvršenja

 

Primjedbe

 

Potpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista za provjeru nabave EKG papira

 

 

Datum
nabave

 

 

Količina u kom.

 

Odjel

 

Potpis