Postupnik: Rechallenge test

DEFINICIJA

Rechallenge test podrazumijeva ponovno davanje lijeka koji je prethodno davan, pa ukinut iz terapije zbog pojave nuspojave. Trajanje prekida liječenja mora biti dovoljno dugo, barem koliko traje eliminacija lijeka iz organizma. Ako se nuspojava pojavila u prvom periodu liječenja, prekid terapije također mora biti duži od vremena potrebnog za nestanak štetne reakcije.


KADA SE TREBA PRIMJENJIVATI

 • o  kada ne postoji druga terapijska opcija (npr riluzol u liječenju amiotrofične lateralne skleroze)

 • o  kada je bolest teška i životno ugrožavajuća

 • o  kada se pozitivnim testom ne može trajno ili teško naškoditi bolesniku
   

UVJET ISPITIVANJA

 • o  potpisani pristanak bolesnika (suglasnost)

 • o  kontrolirani uvjeti (hospitalizacija i pomno praćenje)

 • o  kliničko-farmakološki nadzor (dobro poznavanje farmakokinetike i farmakodinamike lijekova i sistematično pretraživanje literature)
   

NAČIN IZVOĐENJA

 • o  primjena lijeka u odgovarajućoj dozi i načinom primjene

 • o  pomno praćenje relevantnih kliničkih i laboratorijskih nalaza

 • o  ovisno o ishodu testa prekidanje terapije
   

MOGUĆI ISHODI

 • o pozitivan rechallenge test – ako se ponovno pojavljuju znakovi i simptomi istovjetni onima zbog kojih se prvotno obustavilo liječenje

 • o sugestibilan rechallenge test – uočena reakcija nije identična ranijoj reakciji, a može činiti skup prodromalnih simptoma koji prethode simptomima zbog kojih je liječenje prekinuto

 • negativan rechallenge test – kada nije niti pozitivan niti sugestibilan ishod