Postupnik: Izvođenje ultrazvučnog pregleda perifernih vena

Indikacije za ultrazvučni  pregled perifernih vena:

 

 1. Ustanoviti moguću tromboembolijsku bolest ili vensku opstrukciju u simptomatskih ili visoko rizičnih asimptomatskih osoba
 2. Ispitivanje venske insuficijencije, refluksa I varikoziteta
 3. Praćenje bolesnika sa poznatom venskom trombozom prije namjere ukidanja antikoagulantne terapije radi evaluacije rezidualne tromboze
 4. Evaluacija vena prije uspostavljanja venskog pristupa

 

A.    Venski tromboembolizam

 

 1. Tehnika pregleda

a)       Potpuna vizualizacija zajedničke femoralne, femoralne  (vena femoralis superficijalis) I poplitealne vene do distalnog  tibioperonealnog debla optimalnom upotrebom tehnike sive skale i kompresije. Proksimalna duboka vena femoralis i proksimalna vena saphena magna moraju također biti prikazane. Kompresija vena se primjenjuje u trasverzalnoj ravnini adekvatnim pritiskom na kožu do potpune obliteracije normalnog venskog lumena. Fokalni simptomi zahtijevju posebnu evaluaciju te regije.

 

b)      DesnaiI lijeva zajednička femoralna kao i vanjska ilijačna vena trebaju biti evaluirane Doplerskom analizom venskog spektra koji je respiratorno bifazičan. Dopler analiza venskog spektra na poplitealnoj veni se izvodi na simptomatskom ekstremitetu. Spektralna Doplerska analiza se vrši u longitudinalnioj osi.

 

c)      Kolor  ili spektralna Dopler analiza se primjenjue radi potvrde postojanja ili odustnosti abnormalnosti.

 

 1. Zapis

 kod normalnog pregleda, minimalno učiniti sliku u sivoj skali sa I bez kompresije to

a)      zajedničke femoralne vene

b)      spoj zajedničke femoralne vene sa venom safenom magnum

c)      proksimalan duboka femoralna vena

d)     proksimalne femoralne vene

e)      distlne femoralne vene

f)       poplitealne vene

 

      Doplerski spektri bi trebali biti snimljeni u dugoj osi i to na razinama:

a)      desna zajednička femoralnqa vena ili vanjska ilijačna vena

b)      lijeva zajednička femoralna vena ili vanjska iijačna vena

c)      poplitealna vena na simptomatskoj strain

d)     Patološki nalaz općenito zahtjeva dodatna snimanja  radi dokumentiranja abnormalnosti: Kao u slučaju detaljne evaluacije površnog venskog sustava ili dubokih potkoljeničnih vena . Također druge vaskularne I nevaskularne abnormalnosti

 

B: Venska insuficijencija

 

1.Tehnika pregleda kod venske insuficijencije

 1. Kada se evaluira venska insuficijencija treba odrediti mjesto I trajanje obrnutog protoka krvi
 2. Duplex dopler bi trebalo primjeniti na više nivoa bazirano na kliničkoj indikaciji. Potrebno je evaluirati vene površinskog I dubokog venskog sustava.
 3. Augmentacija stiskom na potkoljeničnu muskulaturu bi trebala biti upotribljena. Valsalva manevar se koristi u visini prepone
 4. Bolesnika bi trebalo staviti u uspravni položaj za detekciju refluksa.
 5. Spektralnu analizu treba obavljati u dugoj osi

 

2. Zapis

 

a)      zapis bi trebao dokumentirani veličinu I mjesto refluksa. Treba dokumentirati varikozitete I abnormalne perforantne vene.

b)      zapis veličine dilatiranih vena može biti koristan

c)      anatomske varijacije kao hipoplastičn ili aplastične segmente , akscesorne vene ili duplikacije također treba notirati

d)     također treba evidentirati I snimiti druge eventualne vaskularne I nevaskularne abnormalnosti

 

C.Venski tromboembolizam gornjih ekstremiteta

 

1.Tehnika ispitivanja gornjih ekstremiteta duplex doplerom se sastoji

a)      .od evaluacije u sivoj skali i Dopplerskom ispitivanju svih dostupnih dijelova vene subklavije, inominate,unutarnje jugularne vene, axilarne vene I kompresija u sivoj skali brahijalne, bazilike cefalične vene nadlaktice do razihne lakta.

b)      Simptomatska područja kao npr. Podlaktica mogu zahtijevati dodatnu evaluaciju u slučaju simptoma na standardan način pregled.

 

2. Zapis

 

a)      Kod svakog pregleda minimalno.treba učiniti sliku u sivoj skali sa I bez kompresije na nivou unutarnje jugularne vene, periferne suklavije, axilarne vene, brahialne vene cefalične I baziličnevene nadlaktivce te fokalno na simptomatskim mjestima

b)      Kolor zapis se radi kako bi se prikazalo ispunjavanje normalnog venskog lumena I to unutarnje jugularne vene, vene subklavije , axilarne vene

c)      spketralnu doplerski analizu treba zapisati radi evaluacije asimetrije ili gubitka kardiovaskularne pulsatilnosti I respiratorne fazičnosti

 

D. Maping vena

 

Maping površinskih vena se izvodi radi utvrđivanja venskog potencijala ,veličine, stanja, toka vene radi korištenja vene kao grafta. Mjesto vene se može obilježii na koži.