Postupnik: Izvođenje prekonoćnog dexamethasonskog testa s 8 mg

Dexamethason tbl u ukupnoj dozi od 8 mg se uzima na usta između 23-24h, drugi dan u 8h se odredi koncentracija kortizol iz venske krvi.

(Uredan nalaz-kortizol < 140 nmol/L)