Postupnik: Izvođenje dvodnevnog dexamethasonskog testa malom dozom

Dvodnevnik test koristi se kod pacijentata sa nejasnim prekonočnim testom sa 1mg ili kod pacijenata koji nisu učinili mali dexamethasonski test.

Dexamethason od 0.5 mg uzima se na usta svakih 6 sati (obično u 8h, 14h, 20h i 2h) ukupno u 8 doza. Krv se vadi 2 ili 6 sati nakon zadnje tablete, te se određuje kortizol u serumu.

(Uredan nalaz-kortizol <140 nmol/L, koncentracija ACTH je ispod 1.1 pmol/L i koncentracija dexamethasona je između 2.0 i 6.5 nmol/L).