Postupnik: Izvodjenje ciljane citološke punkcije malih organa vrata

Radi se o jednostavnoj i sigurnoj proceduri kojom se dobivaju uzorci tkiva za citološku analizu. Radi se sa ili što je češće bez lidokainske (lokalne) anestezije, repetitivnim pomicanjem 23- do 27-G (najčešće 25-G) igle kroz čvor. Igla je spojena na špricu od 10 mL koja može biti u držaču kako bi se olakšala stalna ili intermitentna sukcija. Aspirirani materijal se direktno razmaže na stakalca, fiksira se i boji.
 

U slučaju zakazane citološke punkcije, lijekove koji inhibiraju normalnu funckiju trombocita (ASK, klopidogrel, NSAR) u idealnom bi slučaju trebalo isključiti iz terapije 5-10 dana prije procedure kako bi se smanjio rizik od krvarenja. U slučaju povišenog rizika od kardiovaskularnih komplikacije ne treba isključiti ove lijekove iz terapije. Antikoagulanse poput varfarina trebalo bi isključiti iz terapije 4-5 dana prije punkcije. Kod malih čvorova koji se mogu brzo komprimirati uz traheju u svrhu postizanja hemostaze punkcija se može učiniti usprkos antikoagulaciji, koristeći 27-G iglu i minimalan broj pomicanja.