Postupnik: Biopsija bubrega

1.  Priprema bolesnika za biopsiju:

 1. hospitalizacija prije planirane biopsije
 2. učiniti osnovnu laboratorijsku  obradu:
  (obavezno KKS, PV, INR, urin, urinokultura)
 3. detaljno objašnjenje bolesniku o biopsiji - korist i moguće štetne poslijedice te nakon toga potpis privole bolesnika za biopsiju bubrega

 

2.  postupak biopsije

 1. bolesnik je na tašter i praznog mjehura
 2. antiseptičko tuširanje (Plivasept pjenušavi, Dermogard)
 3. provjeriti svježe nalaze CKS, PV, INR i urinokulture
 4. u ležećem položaju na trbuhu nakon dezinfekcije ubodnog mjesta
  a) dermogard - 3x
  a) ispiranje sa 0.9% NaCl -  2x
  b) pusušiti sa tupferom  - 1x
  c) skindes obojeni - 3x
   
 5. primjeni se lokalno anestetik (2% lidocain)
 6. pod kontrolom ulutrazvuka uz pomoć vodilice i ''pištolja'' za biopsiju i jednokratnom iglom uzmu se uzorci (2-4)
 7. Uzeti uzorak se stavlja na predmetno stakalce.Transportira se u kemijski čistoj posudici na gazici natopljenoj u malo 0.9% NaCl.te u ledu sa popratnom dokumentacijom šalje u KBC Dubrava-Paptlogija.
 8. Nakon završenog postupka predio punkcije se prekrije sterilnom gazom, fiksira mikroporom i komprimira s vrećicom s pijeskom. Kompresija traje 4-5 h.

 

3.  Postupak nakon biopsije

 1. ležanje u krevetu 12 sati nakon biopsije
 2. popiti barem 2 litre tekućine kroz 4 sata iza biopsije uz praćenje diureze
 3. svaki sat kontrola krvnog tlaka prvih 4 sata, a kasnije svaka 3-4 sata
 4. laboratorijska kontrola prvog urina nakon biopsije
 5. kontrola KKS i urina 12 sati po biopsiji, a po potrebi i ranije
 6. drugog dana kontrola KKS, urina i tlaka
 7. ako  su nalazi uredni drugi dan bolesnik može ići kući
 8. u koliko je prisutna jača postbiopsijska hematurija učiniti kontrolni UZV istog ili drugog dana uz daljnje mirovanje i kontrole RR i CKS

 

Pripremili
Priom dr..sc. Đuro Plavljanić
Prim.mr.sc.dr. Nikola Janković