Zavod za ortopediju - znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Doc.dr.sc. Saša Janković je predavač na Katedri sportske medicine Kineziološkog fakulteta, te predavač na poslijediplomskom studiju sportske medicine Medicinskog fakulteta. Stručni rad: Liječnici ortopedskog odjela aktivno učestvuju na stručnim skupovima (kongresima, stručnim sastancima itd) u zemlji i inozemstvu (Montreal, Dubrovnik , Rovinj, Opatija, Barcelona, Nica itd).

Liječnici zavoda boravili su na stručnoj edukaciji na klinikama u (Limoges, Lyon, Milano, Genova, Varese, Lienz, Bologna, Hamburg, Paris, Boston itd.)