Poruka statusa

  • The webform component multifile is not able to be displayed
  • The webform component multifile is not able to be displayed

Obrazac - za središnje naručivanje pacijenata u KB "Sveti Duh"

 
1 2 3
0%
Ime i prezime pacijenta koji se naručuje
MBO - jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice
Telefonski broj za kontakt
e-mail za kontakt

**********************

Ime i prezime - naziv specijaliste ako znate ili djelatnost zdravstvene zaštite
Uputna dijagnoza i Traži se - iz uputnice odnosno vrsta zdravstvene usluge
Otpremanje "običnih" uputnica moguće je putem dokumenata do 7 MB veličine u nekom od formata: jpg jpeg gif png txt doc docx xls xlsx pdf ppt pptx pps ppsx odt ods odp

**********************

Molim slati obavijesti O TERMINU dolaska i DATUMU NALAZA u Osobni korisnički pretinac sustava e-Građani - OKP (eksperimentalno, u pripremi)
Osobni identifikacijski broj - OIB
Dodatna poruka Jedinici za centralno naručivanje