O nama: Povjerenstva i vijeća

 • Stručno vijeće Bolnice

prof.dr.sc. Žarko Rašić,  prim. dr.med. –  predsjednik

članovi:
zamjenik ravnatelja
pomoćnik ravnatelja za ekonomske poslove i nemedicinske djelatnosti
pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i nadzor
rukovoditelj jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete
predstojnik Klinike za unutarnje bolesti
zamjenik predstojnika Klinike za unutarnje bolesti
predstojnik Klinike za kirurgiju
zamjenik predstojnika Klinike za kirurgiju
predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo
zamjenik predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo
predstojnik Klinike za neurologiju
predstojnik Klinike za očne bolesti
predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
predstojnik Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
predstojnik Zavoda za ortopediju
predstojnik Zavoda za urologiju
predstojnik Zavoda za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
predstojnik Zavoda za radiologiju
predstojnik Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
predstojnik Zavoda za patologiju i citologiju
predstojnik Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcijeNazivi položaja/radnih mjesta  u muškom rodu odnose se podjednako i na muški i na ženski rod.

U slučaju odsutnosti nekoga od članova, mijenja ga zdravstveni radnik koji je raspoređen u zamjeni na taj položaj/radno mjesto.
 

 

 • Etičko povjerenstvo

  mr.sc. Tomislav Hafner, prim.dr.med., predsjednik
  dr.sc. Milan Stanojević, prim.dr.med., član
  prof.dr.sc. Ivan Koprek, svećenik, član
  prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim. dr. med.
  Mladenka Bekavac, prof. dipl. bibl.
  doc.dr.sc. Anton Vladić, prim.dr.med., član
  zamjenik predsjednika i zamjenici članova Etičkog povjerenstva:
  Jadranko Barišić, dr.med., zamjenik predsjednika
  Željka Klobučar, vms, zamjenik člana
  Mario Harapin, novinar, zamjenik člana
  Miljenka Planjar Prvan, dr.med., zamjenik člana
  mr.ph. Dragica Ferderber Bačlija, zamjenik člana

 

 • Povjerenstvo za lijekove

  Ivana Mikačić, dr.med. - predsjednica
  dr,sc Danijela Bejuk, prim.dr.med. članica
  Nikolina Marić, dr.med. članica
  dr.sc. Đuro Plavljanić, prim.dr.med. član
  dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med. članica

 

 • Povjerenstvo za nadzor nad uporabom i zbrinjavanjem otrova

  Jagoda Panian, mag.pharm. – predsjednica

  Dubravka Jandrić, dr.med. – članica
  dr.sc. Feodora Stipoljev – članica

 

 • Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

  dr. sc. Danijela Bejuk, prim. dr. med., predsjednica
  Nikolina Marić, dr. med., zamjenica predsjednice
  prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med. ravnatelj Bolnice
  Marina Rukavina, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Bolnice
  Brankica Grgurić, dipl. med. techn., glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija
  prof.dr.sc. Goran Tešović, dr .med., član
  Diana Mihalac, dr.med., član

  doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam, prim. dr. med., član
  dr. sc. Milan Stanojević, prim. dr. med., član
  dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med., član
  mr. sc. Višnja Kovačević, prim. dr. med., član
  Ivanka Janiška, dr. med., član

 

 • Odbor za zaštitu na radu  

  doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak – predsjednik
  Azra Huršidić Radulović, dr.med. – članica 
  Višnja Zimić, med.lab.inž. – članica

 

 • Povjerenstvo za unutarnji nadzor

  mr.sc. Vinko Bakula, prim. dr. med.

  doc. dr.sc. Boris Šimunjak, dr.med. - član
  Tomislav Matejić, dr.med. - član
  Ivana Bekavac Vlatković, dr. med. - članica
  Branka Balaban - članica
  Sanja Ljubičić, dipl. med. techn. - članica

 

 • Vijeće za nastavu

  prof.dr.sc. Kata Šakić, prim.dr.med. - predsjednica
  prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med. - član
  prof.dr.sc. Berivoj Mišković,. prim.dr.med. - član
  prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.med. - član
  prof.dr.sc. Ivan Bielen, prim.dr.med. - član

 

 • Povjerenstvo za kvalitetu - objavljeno 10.10.2017 - Ur. broj: 01-3190.

Petar Pekić, dr.med., predsjednik
Maja Mačković, dr.med., Klinika za unutarnje bolesti,
dr.sc. Marko Sever, dr.med., Klinika za kirurgiju,
dr.sc. Ivanka Bekavac Vlatković, dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo, ginekologija i porodiljstvo,
prof.dr.sc. Zora Zakanj, prim.dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo, pedijatrija,
dr.sc. Hrvoje Budinčević, dr.med., Klinika za neurologiju,
Senad Ramić, dr.med., Klinika za očne bolesti,
doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., Kl. za anest.,, rean. i int. lij, i C. za hit. med. – SHP,
Slaven Ovčariček, dr.med., Zavod za urologiju,
dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med., Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata,
prof.dr.sc. Alan Ivković, prim. dr.med., Zavod za ortopediju,
Tomisalv Pavlović, dr.med., Zavod za radiologiju,
Antun Jurinić, mag.physioth., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
dr.sc. Lora Dukić, spec.med.biochem., Zavod za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku,
dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med., Zavod za patologiju i citologiju,
Sanja Maraković, dr.med., Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije,
mr.sc. Gabrijela Kos, mag.pharm., Bolnička ljekarna,

Greška | Klinička bolnica "Sveti Duh"

Greška

Došlo je do neočekivane greške. Molimo pokušajte ponovno.