O nama: Povjerenstva i vijeća

 • Upravno vijeće

Gzim Redžepi, dr. med. predsjednik
doc. dr. sc. Mario Zovak, dr. med. – član
dr. sc. Nikola Knežević, dr. med. – član
prof. dr. sc. Ivan Gilja, prim. dr. med. – član
Višnja Zimić, med. lab. inž. – članica

 

 • Stručno vijeće Bolnice

prof.dr.sc. Žarko Rašić,  prim. dr.med. –  predsjednik

članovi:
zamjenik ravnatelja
pomoćnik ravnatelja za ekonomske poslove i nemedicinske djelatnosti
pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i nadzor
rukovoditelj jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete
predstojnik Klinike za unutarnje bolesti
zamjenik predstojnika Klinike za unutarnje bolesti
predstojnik Klinike za kirurgiju
zamjenik predstojnika Klinike za kirurgiju
predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo
zamjenik predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo
predstojnik Klinike za neurologiju
predstojnik Klinike za očne bolesti
predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
predstojnik Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
predstojnik Zavoda za ortopediju
predstojnik Zavoda za urologiju
predstojnik Zavoda za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
predstojnik Zavoda za radiologiju
predstojnik Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
predstojnik Zavoda za patologiju i citologiju
predstojnik Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcijeNazivi položaja/radnih mjesta  u muškom rodu odnose se podjednako i na muški i na ženski rod.

U slučaju odsutnosti nekoga od članova, mijenja ga zdravstveni radnik koji je raspoređen u zamjeni na taj položaj/radno mjesto.
 

 • Etičko povjerenstvo
  mr.sc. Tomislav Hafner, prim.dr.med., predsjednik
  dr.sc. Milan Stanojević, prim.dr.med., član
  prof.dr.sc. Ivan Koprek, svećenik, član
  prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim. dr. med.
  Mladenka Bekavac, prof. dipl. bibl.
  doc.dr.sc. Anton Vladić, prim.dr.med., član
  zamjenik predsjednika i zamjenici članova Etičkog povjerenstva:
  Jadranko Barišić, dr.med., zamjenik predsjednika
  Željka Klobučar, vms, zamjenik člana
  Mario Harapin, novinar, zamjenik člana
  Miljenka Planjar Prvan, dr.med., zamjenik člana
  mr.ph. Dragica Ferderber Bačlija, zamjenik člana


 • Povjerenstvo za lijekove
  Ivana Mikačić, dr.med. - predsjednica
  dr,sc Danijela Bejuk, prim.dr.med. članica
  Nikolina Marić, dr.med. članica
  dr.sc. Đuro Plavljanić, prim.dr.med. član
  dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med. članica


 • Povjerenstvo za nadzor nad uporabom i zbrinjavanjem otrova
  Jagoda Panian, mag.pharm. – predsjednica

  Dubravka Jandrić, dr.med. – članica
  dr.sc. Feodora Stipoljev – članica


 • Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija
  dr. sc. Danijela Bejuk, prim. dr. med., predsjednica
  Nikolina Marić, dr. med., zamjenica predsjednice
  prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med. ravnatelj Bolnice
  Marina Rukavina, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Bolnice
  Brankica Grgurić, dipl. med. techn., glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija
  prof.dr.sc. Goran Tešović, dr .med., član
  Diana Mihalac, dr.med., član

  doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam, prim. dr. med., član
  dr. sc. Milan Stanojević, prim. dr. med., član
  dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med., član
  mr. sc. Višnja Kovačević, prim. dr. med., član
  Ivanka Janiška, dr. med., član

 

 • Odbor za zaštitu na radu  
  doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak – predsjednik
  Azra Huršidić Radulović, dr.med. – članica 
  Višnja Zimić, med.lab.inž. – članica


 • Povjerenstvo za unutarnji nadzor
  mr.sc. Vinko Bakula, prim. dr. med.

  doc. dr.sc. Boris Šimunjak, dr.med. - član
  Tomislav Matejić, dr.med. - član
  Ivana Bekavac Vlatković, dr. med. - članica
  Branka Balaban - članica
  Sanja Ljubičić, dipl. med. techn. - članica


 • Vijeće za nastavu
  prof.dr.sc. Kata Šakić, prim.dr.med. - predsjednica
  prof.dr.sc. Žarko Rašić, prim.dr.med. - član
  prof.dr.sc. Berivoj Mišković,. prim.dr.med. - član
  prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.med. - član
  prof.dr.sc. Ivan Bielen, prim.dr.med. - član


 • Povjerenstvo za kvalitetu
  Ivana Mikačić, dr.med. - predsjednica
  prim.dr.sc. Danijela Bejuk, dr.med. - članica
  Lucija Mašić, dipl. iur. - članica
  Željka Belošić Halle, dr.med. - članica
  Petar Pekić, dr. med. - član
  dr.sc. Gabriela Stanić, dr. med. - član
  Ivana Bekavac Vlatković, dr. med. - članica
  Tomislav Maričić, bacc. med.techn. - član
  dr.sc. Marko Sever, dr. med. - član
  doc.dr.sc. Boris Šimunjak, dr. med. - član
  Radmila Vrbat, bacc.med.techn. - članica
  prof.dr.sc. Saša Janković, dr. med. - član
  Antun Jurinić, bacc. phisyo. techn. - član
  prof. dr.sc. Zvonimir Sučić, prim. dr. med. - član
  doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, spec. med. biokem. - član
  Brankica Grgurić, dipl. med.techn. - članica
  doc.dr.sc. Višnja Nesek-Adam, prim. dr. med. - članica
  Ivanka Janiška, dr. med. - članica
  Mirjana Miletić, bacc.med.techn. - članica