EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service je sučelje za objedinjeno pretaživanje svih baza podataka s nacionalnom licencom i baza podataka koje pojedina sveučilišta plaćaju iz vlastitih sredstava. EDS mogu koristiti pripadnici sveučilišne zajednice i znanstvenih institucija. Pristup se ostvaruje putem IP adrese naše ustanove (bolnička računala), a preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.