Baze podataka

- najpoznatija medicinska bibliografska baza podataka koju stvara Nacionalna medicinska knjižnica Sjedinjenih Američkih Država (NLM, Bethesda, USA). Medline sadrži više od 27 milijuna bibliografskih zapisa iz biomedicinske literature u razdoblju od 1947. godine. Medline indeksira više od 5400 časopisa s područja kliničke i bazične medicine, sestrinstva, stomatologije, veterinarske medicine i zdravstva iz cijelog svijeta. Većina radova u Medlineu ima sažetak na engleskom jeziku s poveznicom prema cjelovitom tekstu članka. Pristup cjelovitom tekstu članka najčešće nije besplatan. Pristup se većinom ostvaruje kada medicinski časopis ustanova s čijeg računala pristupate pretplaćuje u elektroničkom obliku ili se časopis nalazi u jednoj od elektroničkih zbirki koju za članove hrvatske akademske zajednice pretplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Zalaganjem Knjižnice i Komisije za medicinske knjižnice 2006. god. MZOS i CARNet otvaraju pristupe e - zbirkama časopisa i tada Općoj bolnici "Sveti Duh". Prillikom pretraživanja PubMeda, a preko IP adrese naše ustanove ostvaruje se pristup cjelovitim tekstovima časopisa iz elektroničkih zbirki MZOS-a.

Od 1997. god. Medline je na sučelju PubMed slobodno dostupan svima koji traže medicinsku informaciju.

Upute za pretraživanje:  PubMed® Online Training

 

  • EBSCO CINAHL with Full Text najopsežniji je izvor cjelovitih tekstova za časopise s područja sestrinstva i zdravstva. Zbirka indeksira više od 3 100 naslova časopisa, a sadrži cjelovite tekstove za gotovo 600 časopisa u razdoblju od 1981. godine.

Upute za pretraživanje: CINAHL Databases Training

 

WOS je platforma u izdanju Clarivate Analytics putem koje su dostupne indeksne i citatne baza s raznih znanstvenih područja. Indeksira više od 33. 000 časopisa s raznih znanstvenih područja u razdoblju od 1900. god.

Web of Sciences Core Collection sadrži tri najpoznatija citatna indeksa: 

 

- najpopularnija baza u Hrvatskoj. Indeksira probrane svjetske znanstvene časopisa s raznih znanstvenih područja koji su podijeljeni u sedam sekcija, pri čemu su za medicinu najvažnije:

 

Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa. Pomoću JCR-a možemo saznati čimbenik odjeka (IF) časopisa te koji su najcitiraniji časopisi u nekom području.

Upute za pretraživanje: Journal Citation Reports: Learn the Basic

WOS dostupan od 1955., Current Contents dostupan od 1998. i JCR dostupan od 1997. dio su platforme Web of Science izdavača Clarivate Analytics.

Upute za pretraživanje: Clarivate Analytics: Welcome to our Training Portal

 

Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature. Sadrži bibliografske informacije, sažetke i citate iz više od 22 748 recenziranih časopisa, više od 558 serija knjiga te kongresnih zbornika s raznih znanstvenih područja u razdoblju od 2004. godine. Putem baze podataka Scopus možemo pratiti citiranost autora i radova u razdoblju od 1996. god.

Upute za pretraživanje: Scopus training material

 

  • OVID  je platforma na kojoj su dostupne baze podatka izdavača Ovid Technologies. Baze pokrivaju područje biomedicine i zdravstva, biotehnologije te prirodnih znanosti. Informacijske izvori iz područja biomedicine dostupni putem platforme OVID:Journals@Ovid Full Text , Evidence Based Medicine Reviews (Cochrane Library), Medline.

Osnovne informacije i upute za pretraživanje:  EBMR – Evidence Based Medicine on Ovid

Biomedicina Croatica (BC) je bibliografska baza podataka koju su od 1986. do 2006. godine zajednički gradile INDOK - Knjižnica Opće bolnice "Sveti Duh" u Zagrebu i Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bibliografski rad čije rezultate sadrži ova baza nastavak je dugogodišnjeg rada INDOK - Knjižnice KB "Sveti Duh" na tiskanoj Bibliografiji medicinske periodike. BC sadržava bibliografske podatke o radovima hrvatskih autora s područja medicine koje su oni objavili u zemlji ili inozemstvu u bilo kojoj vrsti publikacije. Bibliografski su se obrađivali svi hrvatski medicinski časopisi, knjige izdane u Hrvatskoj, sve doktorske i magistarske radnje obranjene na hrvatskim medicinskim fakultetima, radovi objavljeni u inozemnim časopisima koje pokriva Medline, kao i zbornici radova koji su bili dostupni knjižnicama. Svaki uključeni rad sadržajno je obrađen s pomoću izvornog oblika (engleski jezik) predmetnih odrednica iz tezaurusa MeSH Nacionalne medicinske knjižnice SAD-a. Informacije o Biomedicini Croatici preuzete su sa stranica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: http://ark.mef.hr/bc/o_biomedicini_croatici