Baze podataka

- najpoznatija medicinska bibliografska baza podataka koju stvara Nacionalna medicinska knjižnica Sjedinjenih Američkih Država (NLM, Bethesda, USA). Medline sadrži više od 27 milijuna bibliografskih zapisa iz biomedicinske literature za razdoblje od 1947. godine. Medline indeksira više od 5400 časopisa s područja kliničke i bazične medicine, sestrinstva, stomatologije, veterinarske medicine i zdravstva iz cijelog svijeta. Većina radova u Medlineu ima sažetak na engleskom jeziku s poveznicom prema cjelovitom tekstu članka. Pristup cjelovitom tekstu članka najčešće nije besplatan. Pristup se može ostvariti kada medicinski časopis ustanova s čijeg računala pristupate pretplaćuje u elektroničkom obliku ili se časopis nalazi u jednoj od elektroničkih zbirki koju za članove hrvatske akademske zajednice pretplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Zalaganjem Knjižnice i Komisije za medicinske knjižnice 2006. god. MZOS i CARNet otvaraju pristupe e - zbirkama časopisa i tada Općoj bolnici "Sveti Duh". Prillikom pretraživanja PubMeda, a preko IP adrese naše ustanove ostvaruje se pristup cjelovitim tekstovima časopisa iz elektroničkih zbirki MZOS-a. Od 1996. god. Medline je na sučelju PubMed javno dostupan svima koji traže medicinsku informaciju.

PubMed® Online Training

 

  • CINAHL with Full Text (sučelje EBSCO) najopsežniji izvor cjelovitih tekstova s područja sestrinstva i srodnih zdravstvenih djelatnosti. Zbirka indeksira više od 3 100 naslova časopisa za razdoblje od 1981. godine. U zbirci se nalazi 530 naslova časopisa u punom tekstu. Probni pristup bazi cjelovitih tekstova otvoren je do 22. siječnja 2018. godine.

 

- najpopularnija baza u Hrvatskoj. Indeksira probrane svjetske znanstvene časopisa s različitih znanstvenih područja koji su podijeljeni u sedam sekcija, pri čemu su za medicinu najvažnije:

Baza podataka Current Contents (dostupna od 1998. -), Web of Science Core Collection (dostupna od 1955. -) te Journal of Citation Reports dio su portala Web of Science koji omogućuje pristup bazama izdavača Clarivate Analytics.

 

WOS je platforma u izdanju Clarivate Analytics putem koje su dostupne indeksne i citatne baza s različitih znanstvenih područja. Indeksira više od 33. 000 časopisa s različitih znanstvenih područja za razdoblje od 1900. god.

Web of Sciences Core Collection sadrži tri najpoznatija citatna indeksa:

 

Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa. Pomoću JCR-a možemo saznati čimbenik odjeka ( IF) časopisa te koji su najcitiraniji časopisi u nekom području.

Izdavač: Clarivate Analytics   Journal Citation Reports tutorials

 

  • OVID  je platforma na kojoj su dostupne baze podatka izdavača Ovid Technologies. Baze pokrivaju područje biomedicine i zdravstva, biotehnologije te prirodnih znanosti.

Informacijske izvori iz područja biomedicine dostupni putem platforme OVID:

Journals@Ovid Full Text- 185 časopisa izdavača Lippincott Williams & Wilkins (LWW),  Evidence Based Medicine Reviews (Cochrane Library), Medline
,

 

  • EBSCO Discovery Service je sučelje za objedinjeno pretaživanje svih baza podataka s nacionalnom licencom i baza podataka koje pojedina sveučilišta plaćaju iz vlastitih sredstava.
  • SCOPUS 

Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature. Sadržava bibliografske informacije, sažetke i citate iz više od 22 748 recenziranih časopisa, više od 558 serija knjiga  te kongresnih zbornika s različitih znanstvenih područja za razdoblje od 2004. godine. Putem baze podataka Scopus možete pratiti citiranost autora i radova od 1996. god.

 

Biomedicina Croatica (BC) je bibliografska baza podataka koju su od 1986. do 2006. godine zajednički gradile INDOK - Knjižnica Opće bolnice "Sveti Duh" u Zagrebu i Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bibliografski rad čije rezultate sadrži ova baza nastavak je dugogodišnjeg rada INDOK - Knjižnice KB "Sveti Duh" na tiskanoj Bibliografiji medicinske periodike. BC sadržava bibliografske podatke o radovima hrvatskih autora s područja medicine koje su oni objavili u zemlji ili inozemstvu u bilo kojoj vrsti publikacije. Bibliografski su se obrađivali svi hrvatski medicinski časopisi, knjige izdane u Hrvatskoj, sve doktorske i magistarske radnje obranjene na hrvatskim medicinskim fakultetima, radovi objavljeni u inozemnim časopisima koje pokriva Medline, kao i zbornici radova koji su bili dostupni knjižnicama. Svaki uključeni rad sadržajno je obrađen s pomoću izvornog oblika (engleski jezik) predmetnih odrednica iz tezaurusa MeSH Nacionalne medicinske knjižnice SAD-a. Informacije o Biomedicini Croatici preuzete su sa stranica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: http://ark.mef.hr/bc/o_biomedicini_croatici