Baze podataka

MEDLINE (PubMed)

- najpoznatija medicinska bibliografska baza podataka koju stvara Nacionalna medicinska knjižnica Sjedinjenih Američkih Država. Medline indeksira više od 5400 časopisa s područja kliničke i bazične medicine, sestrinstva, stomatologije, veterinarske medicine i zdravstva iz cijelog svijeta. Većina radova u Medlineu ima sažetak na engleskom jeziku s poveznicom prema cjelovitom tekstu članka. Pristup cjelovitom tekstu članka najčešće nije besplatan. Pristup se može ostvariti kada medicinski časopis ustanova s čijeg računala pristupate pretplaćuje u elektroničkom obliku ili se časopis nalazi u jednoj od elektroničkih zbirki koju za članove hrvatske akademske zajednice pretplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Zalaganjem Knjižnice i Komisije za medicinske knjižnice 2006. god. MZOS i CARNet otvaraju pristupe e - zbirkama časopisa i tada Općoj bolnici "Sveti Duh". Prillikom pretraživanja PubMeda, a preko IP adrese naše ustanove ostvaruje se pristup cjelovitim tekstovima časopisa iz elektroničkih zbirki MZOS-a. Od 1996. god. Medline je na sučelju PubMed javno dostupan svima koji traže medicinsku informaciju.

PubMed® Online Training

 

CINAHL with Full Text (sučelje EBSCO) najopsežniji izvor cjelovitih tekstova s područja sestrinstva i srodnih zdravstvenih djelatnosti. Zbirka indeksira više od 3 100 naslova časopisa od kojih 530 sadrži cjelovite tekstove počevši od 1981. godine. Probni pristup bazi cjelovitih tekstova otvoren je do 22. siječnja 2018. godine

 

CURRENT CONTENTS CONNECT

- najpopularnija baza u Hrvatskoj. Donosi bibliografske podatke o radovima tekućih brojeva vodećih međunarodnih časopisa. Časopisi iz svih područja znanosti indeksirani u ovoj bazi podataka razvrstani su u sedam sekcija od kojih su dvije najvažnije za područje biomedicine:

Baza podataka Current Contents (dostupna od 1998. -), Web of Science Core Collection (dostupna od 1955. -) te Journal of Citation Reports dio su portala Web of Science koji omogućuje pristup bazama Clarivate Analytics.

 

WEB OF SCIENCE (WOS)

WOS je bibliografska i citatna baza koja pokriva časopise s različitih znanstvenih područja.

Web of Sciences Core Collection uključuje sljedeće najpoznatije citatne indekse:

 

JOURNAL CITATIONS REPORTS

Sadrži citatne podatke koji omogućuju vrednovanje i usporedbu časopisa. Pomoću JCR-a možemo saznati čimbenik odjeka ( IF) časopisa te koji su najcitiraniji časopisi u nekom području.

Izdavač: Clarivate Analytics   Journal Citation Reports tutorials

 

OVID  je platforma na kojoj su dostupne baze podatka izdavača Ovid Technologies. Baze pokrivaju područje biomedicine i zdravstva, biotehnologije te prirodnih znanosti.

Informacijske izvori iz područja biomedicine dostupni putem platforme OVID:

  • Evidence Based Medicine Reviews (Cochrane Library)
  • Medline

EBSCO Discovery Service je sučelje za objedinjeno pretaživanje svih baza podataka s nacionalnom licencom i baza podataka koje pojedina sveučilišta plaćaju iz vlastitih sredstava.

SCOPUS 

Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature. Sadržava bibliografske informacije, sažetke i citate iz više od 22 748 recenziranih časopisa, više od 558 serija knjiga  te kongresnih zbornika s različitih znanstvenih područja počevši od 2004. godine. Putem baze podataka Scopus možete pratiti citiranost autora i radova od 1996. god.

 

BIOMEDICINA CROATICA

Biomedicina Croatica (BC) je bibliografska baza podataka koju su od 1986. do 2006. godine zajednički gradile INDOK - Knjižnica Opće bolnice "Sveti Duh" u Zagrebu i Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bibliografski rad čije rezultate sadrži ova baza nastavak je dugogodišnjeg rada INDOK - Knjižnice KB "Sveti Duh" na tiskanoj Bibliografiji medicinske periodike. BC sadržava bibliografske podatke o radovima hrvatskih autora s područja medicine koje su oni objavili u zemlji ili inozemstvu u bilo kojoj vrsti publikacije. Bibliografski su se obrađivali svi hrvatski medicinski časopisi, knjige izdane u Hrvatskoj, sve doktorske i magistarske radnje obranjene na hrvatskim medicinskim fakultetima, radovi objavljeni u inozemnim časopisima koje pokriva Medline, kao i zbornici radova koji su bili dostupni knjižnicama. Svaki uključeni rad sadržajno je obrađen s pomoću izvornog oblika (engleski jezik) predmetnih odrednica iz tezaurusa MeSH Nacionalne medicinske knjižnice SAD-a. Informacije o Biomedicini Croatici preuzete su sa stranica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: http://ark.mef.hr/bc/o_biomedicini_croatici 

Greška | Klinička bolnica "Sveti Duh"

Greška

Došlo je do neočekivane greške. Molimo pokušajte ponovno.