Klinicke-smjernice-Unutarnje-bolesti-Kardiologija-Bol-u-prsima

Bol u prsima
 

Edvard Galić, Dragan Jurčić, Nikolina Marić, Nikola Jankovič, Miro Bakula, Dubravka Županić, Marinko Artuković, Ivana Mikačić

 

Smjernice i dokumenti o suglasnosti stručnjaka sažimaju i procjenjuju sve danas dostupne dokaze o dijagnozi i liječenju bolesti, pomažu liječnicima u odabiru dijagnostičkih postupaka i najboljih načina liječenja uzimajući u obzir utjecaj na ishod, kao i omjer rizika i koristi od određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

 

SNAGA PREPORUKE

Razredi preporuka

Definicija

Razred I

Dokaz i/ili opća suglasnost da je određeno liječenje ili postupak korisno i djelotvorno

Razred II

Proturječni dokazi i/ili različita mišljena o korisnosti/djelotvornosti određenog liječenje ili postupka

Razred IIa

Težina dokaza/mišljenja ide u prilog korisnosti/djelotvornosti

Razred IIb

Korisnost/djelotvornost je slabije utvrđena dokazima/mišljenjima

Razred III

Dokazi ili opća suglasnost da je određeno liječenje ili postupak nekorisno i nedjelotvorno,a u nekim slučajevima može biti štetno.

 

 

STUPANJ DOKAZA

 

Stupanj dokaza A

Podaci potječu iz mnogostrukih randomiziranih kliničkih ispitivanja ili meta analiza.

Stupanj dokaza B

Podaci potječu iz jednog randomiziranog kliničkog ispitivnja i velikih nerandomiziranih studija.

Stupanj dokaza C

Usuglašeno mišljenje stručnjaka i/ili malih studija, retrospektivnih studija i registara.

UVOD

 

Bol u prsima je najčešći simptom, vodećeg uzroka smrtnosti. Boli u prsima pripada 5 % intervencija u hitnoj službi, prosječno oko 6 miliona pregleda/godišnje u SAD, a 20 – 40 % ljudi ima barem jednu epizodu prsne boli u životu (1-3).

U hitnoj medicinskoj službi trećina bolesnika s prsnom boli ima akutni koronarni sindrom, 1/2 hospitaliziranih bolesnika nema akutni koronarni sindrom, a 2-5 % nehospitaliziranih ima neželjeni ishod (4-5). Bolesnici se przentiraju sa širokim rasponom kliničkih znakova i simptoma. Kliničarima u sredšnjem hitnom medicinskom prijemu najvažnije je prepoznati ili isključiti životno ugrožavajuća stanja (6).


 

DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA PRSNE BOLI

 

 • KARDIJALNI UZROCI

 • ISHEMIIJSKA SRČANA BOL

 • NEISHEMIJSKA SRČANA BOL

  1.  

  2. BOLESTI AORTALNOG ZALISKA

  3. PERIKARDITIS

  4. MIOKARDITIS

  5. AKUTNI AORTNI SINDROM-DISEKCIJA AORTE

  6. HIPERTROFIJSKA KARDIOMIOPATIJA

  7. PROLAPS MITRALNE VALVULE

  8. POREMEĆAJI RITMA, EKTOPIČNI UDARCI, ….

 

 • PLEUROPULMONALNI I TRAHEOBRONHALNI UZROCI…

  1.  

  2. PLUĆNA EMBOLIJA

  3. PNEUMONIJE

  4. PLEURITIS

  5. PRIMARNA PLUĆNA HIPERTENZIJA

  6. SPONTANI PNEUMOTORAKS

  7. INHALACIJA IRITANSA

  8. MALIGNE BOLESTI DUŠNIKA, PLUĆA I PLEURE

  9. SEKUNDARNA HIPERVENTILACIJA

 

 • GASTROINTESTINALNI UZROCI

  1.  

  2. GERB

  3. POREMEĆAJI MOTILITETA JEDNJAKA

  4. ULKUSNA BOLEST

  5. PANKREATITIS

  6. KOLECISTITIS

  7. POREMEĆAJI MOTILITETA CRIJEVA

 

 • PSIHOGENI UZROCI

  1. DEPRESIJA

  2. ANKSIOZNO-DEPRESIVNI POREMEĆAJ

  3. PANIČNI POREMEĆAJ

  4. PRIMARNI HIPERVENTILACIJSKI SINDROM

 • KOŠTANO-ZGLOBNI I MIŠIĆNI UZROCI

  1.  

  2. KOSTOHONDRITIS

  3. STERNOKLAVIKULARNI ARTRITIS

  4. TIETZEOV SINDROM

  5. TRAUME (FRAKTURE, MIALGIJE)

  6. STANJE IZA STERNOTOMIJE

  7. SINDROM BOLNOG KSIFOIDNOG NASTAVKA

  8. ARTRITIS / BURZITIS RAMENOG ZGLOBA

  9. CERVIKOTORAKALNI KOMPRESIVNI SINDROMI

  10. ARTRITIS TORAKALNE KRALJEŽNICE

  11. METASTATSKE BOLESTI i PANCOASTOV TUMOR

 

 • OSTALI UZROCI

  1.  

  2. HERPES ZOSTER

  3. KOKAIN

 

INCIJALNI POSTUPAK S BOLESNIKOM U HITNOM MEDICINSKOM PRIJEMU

 

 

 

 

 

KLINIČKI PREGLED I BOL U PRSIMA

 

 

Trajanje

Vrsta

Provokacija

Olakšanje

Lokalizacija

Komentar

Angina u naporu

5-15 min

visceralna (pritisak)

napor ili agitacija

Mirovanje, nitroglicerin

substernalno, širi se

prva epizoda je jasna

Angina u mirovanju

5-15 min

visceralna (pritisak)

spontano

Nitroglicerin

substernalno, širi se

često u noći

Prolaps mitralnog zaliska

minute do sati

površinska (rijetko visceralna)

spontano

Vrijeme

lijevo naprijed

bez pravila, varijabilnog karaktera

Ezofagealni refluks

10-60 min

visceralna

ležanje, glad

hrana, antacid

substernalno, žličica

rijetko se širi

Ezofagealni spazam

5-60 min

visceralna

spontano, hladne tekućine, napor

nitroglicerin

substrnalno, širi se

nalikuje angini

Peptički ulkus

sati

visceralna, pečenje

glad, “kisela” hrana

hrana, antacid

žličica, substernalno

/

Bilijarna bolest

sati

visceralna (popušta i pojačava)

spontano, hrana

vrijeme, analgetik

žličica, širi se?

kolike

Cervikalni disk

varijabilno (postupno popušta)

površinska

pokreti glave i vrata, palpacija

vrijeme, analgetik

rame, vrat

ne nestaje mirovanjem

Hiperventilacija

2-3 min

visceralna

emocije, tahipnea

uklanjanje stimulusa

substernalno

facijalna parestezija

Muskuloskeletna bol

varijabilno

površinska

kretnje, palpacija

vrijeme, analgetik

na više mjesta

osjetljivost

Plućna bol

30 min +

visceralna

(pritisak)

često spontano

mirovanje, vrijeme, bronhodilatator

substernalno

zaduha


Postupnik s bolesnikom s boli u prsima u hitnom prijemu

 

 

 

 

 

Literatura.

 

1. Goodacre S et al. The health care burden of acute chest pain. Heart 2005. 91: 229-30.

2. Eslick GD et al. Non-cardiac chest pain: prevalence, risk factors, impact and consulting – apopulation-based study. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 1115-24.

3. Wong WM et al. Population based study of noncardiac chest pain in southern Chinese: prevalence, psychosocial factors and health care utilization. World J Gastroenterol 2004; 10: 707-12.

4. Storrow AB, Gibler WB. Chest pain centers: diagnosis of acute coronary syndromes. Ann Emerg Med. 2000; 35(5):449-61.

5. Forberg JL et al. Direct hosital costs of chest pain patients attending the emergency department: a retrospective study. BM

Emergency Medicine 2006; 6: 6.

6. Task force on the management of chest pain, European Heart Journal (2002) 23, 1153–1176

 

pdf format