Preporuke za čišćenje i dezinfekciju bolničkog okoliša

KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija                  

 isti dokument u pdf formatu 

Potaknuti činjenicom sve veće pojavnosti višestruko otpornih Gram negativnih mikroorganizama s rezistencijom na karbapeneme, Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija je s ciljem što učinkovitijeg provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje širenja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi razradilo preporuke za čišćenje i dezinfekciju bolničkog okoliša, osobito prostora visokog rizika.

Studije su pokazale da bolnička neživa sredina može predstavljati važan rezervoar višestruko otpornih mikroorganizama. Tako se Acinetobacter spp. može zadržati na raznim suhim površinama (namještaju, krevetima, madracima, različitoj medicinskoj opremi, predmetima opće upotrebe, informatičkoj opremi, telefonima) do 5 mjeseci, a Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa kao i Gram pozitivni mikroorganizmi poput MRSA i do godinu dana. Poseban su problem Mycobacterium tuberculosis, sporogene bakterije i neovijeni virusi.

Na raširenost mikroorganizama u bolničkoj neživoj sredini utječu i frekvencija bolesnika, dijagnostički i terapijski postupci koji se obavljaju u određenom prostoru, onečišćenje biološkim materijalom radnih površina i prostora u neposrednoj blizini bolesnika i na kraju ne manje važno  način čišćenja i dezinfekcije.

ESCMID (eng. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) krovno udruženje europskih kliničkih mikrobiologa i infektologa  pripremilo  je tijekom 2014. godine dokument u kojem je na je tragu sprječavanja prijenosa Gram negativnih rezistentnih bolničkih vrsta razrađena jačina preporuka vezano za higijenu ruku, ulogu kontaktne izolacije, provođenje aktivnog probira na rezistentne vrste, utjecaj čišćenja i dezinfekcije okoliša, pravilnu i primjerenu primjenu antibiotika, potrebu za dekolonizacijom, utjecaj infrastrukturnih uvjeta i edukacije. http://dx.doi.org/10.1111/1469-0691.12427.

Dostupne preporuke za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuje meticilin rezistentan Staphylococcus aureus MRSA, uz higijenu ruku i primjenu osobnih zaštitnih sredstava među standardnim mjerama zaštite od širenja bolničkih infekcija ističu i važnost sigurnog odlaganja oštrih predmeta, adekvatno zbrinjavanje infektivnog otpada i primjereno čišćenje i dezinfekciju opreme i bolničkog  okoliša.

Održavanje bolničkog okoliša primjereno čistim, smatra se temeljnom pretpostavkom za sve druge mjere koje se provode s ciljem sprječavanja infekcija povezanih  sa zdravstvenom skrbi. Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, ove preporuke opisuju provedbu čišćenja i dezinfekcije radnih prostora i površina ponajprije u prostoru visokog rizika po dnevnom, tjednom i mjesečnom rasporedu, dostupnim dezinfekcijskim sredstvima na način da prostor čine sigurnim za boravak bolesnika i rad zdravstvenih djelatnika.

Preporuke se daju na znanje liječnicima, medicinskim sestrama i  svim drugim zdravstvenim djelatnicima, koji u djelokrugu svog rada i odgovornosti moraju biti upoznati sa standardnim mjerama održavanja bolničke higijene kao i rukovoditelju Odjela za uslužne djelatnosti i voditeljima odsjeka za održavanje čistoće koji su uključeni u organizaciju rada spremačica.

Tim za kontrolu bolničkih infekcija će na način kako je to opisano gore spomenutim Pravilnikom ovisno o epidemiološkoj indikaciji provoditi izvide i mikrobiološku kontrolu žive i nežive sredine, osobito u prostorima visokog rizika za nastanak infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PREPORUKE ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU BOLNIČKOG OKOLIŠA

 

Čišćenje bolničkog okoliša provodi se ovisno o riziku za stjecanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi kao:

 • standardno higijensko čišćenje - u prostorima u kojima se ne provodi dijagnostika i liječenje bolesnika, što podrazumijeva upotrebu deterdženata, bez upotrebe dezinficijensa,
 • bolničko čišćenje - u prostorima u kojima se provodi dijagnostika i liječenje bolesnika: ambulante, bolesničke sobe, prostori neinvazivne i invazivne dijagnostike i terapije, prostori operacija, jedinice za intenzivno liječenje. Ovakvo čišćenje provodi se uz pomoć deterdženata i dezinfekcijskih sredstava. Dezinfekcija se provodi prema standardnim preporukama koje vrijede za određene dezinficijense po uputi proizvođača, uvažavajući osobitosti procesa rada i postupaka koji se odvijaju u gore navedenim prostorima.

 

Čimbenici koji utječu na učestalost i način čišćenja su:

 1. vrste postupaka koji se provode u određenom prostoru u odnosu na rizik stjecanja infekcije (invazivni u odnosu na neinvazivne postupke)
 2. izloženosti nežive okoline tjelesnim tekućinama (krv, urin, želučani sadržaj, sekret respiratornog sustava, stolica)
 3. vulnerabilnost bolesnika (imunokompromitirani, onkološki bolesnici, stariji bolesnici, politraumatizirani, operirani bolesnici u velikim elektivnim zahvatima, bolesnici na hemodijalizi, bolesnici u jedinicama intenzivnog liječenja, nedonoščad i novorođenčad)
 4. potencijal izloženosti površina (radi li se o površinama koje se često ili rijetko dodiruju)

 

Na osnovu ovih parametara bolnički okoliš možemo s obzirom na rizik stjecanja infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi podijeliti na 3 područja:

 1. područje visokog rizika
 2. područje srednjeg rizika
 3. područje niskog rizika

 

Području visokog rizika pripadaju sljedeći bolnički prostori:

 • prostori  operacija
 • jedinice intenzivnog liječenja
 • prostori kontaktne izolacije
 • prostor rađaone
 • prostor za hemodijalizu
 • laboratorij za invazivnu kardiologiju
 •      prostor za endoskopiju
 • ambulanta za ERCP
 • ambulanta za gastroskopiju
 • ambulanta za kolonoskopiju
 • ambulanta za bronhoskopiju
 • ambulanta za cistoskopiju

Ove prostore treba čistiti najmanje 2x dnevno uz dodatno čišćenje i dezinfekciju ako je prostor onečišćen biološkim materijalom.

 

Području srednjeg rizika pripadaju sljedeći bolnički prostori:

 • ambulante hitnog prijema, poliklinike i odjelne ambulante
 • bolesničke sobe
 • prostor laboratorija
 • dvorana za obdukciju
 • prostor radiološke dijagnostike
 • prostor za fizikalnu terapiju
 • bolnička ljekarna

Ove prostore treba čistiti najmanje 1x dnevno uz dodatno čišćenje i dezinfekciju ako je prostor onečišćen biološkim materijalom.

 

Području niskog rizika pripadaju sljedeći bolnički prostori:

 • čekaonice
 • hodnici, stubišta, liftovi
 • uredi, knjižnica
 • skladišta

Ove prostore treba standardno čistiti bez upotrebe dezinficijensa.

 

Dezinfekcija u pojedinim prostorima područja visokog rizika ima svoje osobitosti koje su detaljno  definirane ovim preporukama.

Prostori visokog rizika za prijenos infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi se dezinficiraju dezinficijensima visoke djelotvornosti s aktivnim kisikom u koncentraciji od 1,5% (trenutno  Oxygenon) koji u kontaktnom vremenu od 15 minuta djeluje baktericidno ali i fungicidno i virucidno, a u koncentraciji od 3% u kontaktnom vremenu od 60 minuta djeluje baktericidno i na Mycobacterium tuberculosis.

Posebno je opisan postupak dekontaminacije i dezinfekcije ukoliko je površina onečišćena biološkim materijalom na način da se uz dodatni oprez koristi ranije spomenuti visoko vrijedan dezinficijens u koncentraciji od 1,5% u produženom trajanju od 30 minuta kako bi se postiglo virucidno djelovanje i na hepatitis B virus.

Važno je naglasiti da se u koncentraciji od 2,5% u trajanju od 60 minuta postiže i sporocidno djelovanje što je važno u eradikaciji bakterije Clostridium difficile.

 

Dezinfekcija prostora srednjeg i niskog rizika opisana je općom uputom kako slijedi:

 

U prostorima srednjeg rizika površine se uz standardne mjere čišćenja dezinficiraju dezinficijensima srednjeg stupnja djelotvornosti u koncentraciji od 2% (trenutno Vitaarea GUARD) u kontaktnom vremenu od 5 minuta,  a u situacijama kada postoji potreba za tuberkulocidnim ili sporocidnim djelovanjem vrijede preporuke kao i za prostor visokog rizika - upotrijebiti dezinficijens visoke djelotvornosti u istim koncentracijama istog kontaktnog vremena.

Radne površine, stolove, krevete za pregled i stolove na kojima se nalazi oprema treba čistiti i dezinficirati barem jednom dnevno.

Podove čistiti na  početku radnog dana vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a na kraju radnog dana koristiti i dezinficijens niske djelotvornosti (trenutno Dezitan). U situacijama u kojima su površine ili podovi onečišćeni biološkim materijalom, osoblje uz nadzor medicinskog osoblja dekontaminira i dezinficira površinu dezinficijensima visoke djelotvornosti kako je to opisano za prostor visokog rizika.

 

Prostori niskog rizika se čiste prema određenom rasporedu kako je to definirano od voditelja Odjela za uslužne djelatnosti  i voditelja Odsjeka za održavanje čistoće.

 

Podove čistiti na  početku radnog dana vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a na kraju radnog dana koristiti i dezinficijens niske djelotvornosti (trenutno Dezitan). U situacijama u kojima su površine ili podovi onečišćeni biološkim materijalom, osoblje uz nadzor medicinskog osoblja ili odgovorne osobe iz Odsjeka za održavanje čistoće dekontaminira i dezinficira površinu dezinficijensima visoke djelotvornosti kako je to opisano za prostor visokog rizika.

PODRUČJE VISOKOG RIZIKA

Prostor operacije - operacijske dvorane i pridruženi prostor

Prostor operacije dijelimo na:

 

Prostor potpuno ograničenog pristupa - prostor operacijske dvorane, a ulaz je omogućen samo operacijskom timu i bolesniku. Članovi tima trebaju nositi primjerenu zaštitnu odjeću i obuću, zaštitne kape i maske.

 

Prostor djelomično ograničenog pristupa - nalazi se iza crvene linije ili iza vrata, a obuhvaća: garderobu - propusnik, hodnike koji vode do operacijskih dvorana, prostoriju s umivaonicima, prostor za pohranu sterilne medicinske opreme, potrošnog materijala i instrumenata, prostor za dekontaminaciju instrumenata.

 

Prostor neograničenog pristupa - u kojem dolazi do primopredaje bolesnika, unosa potrebnog potrošnog materijala i opreme, lijekova te čistog i nečistog rublja. Odijeljena je crvenom linijom ili još bolje vratima od zone ograničenog pristupa. U ovaj prostor  moguće je stupiti u uobičajenoj bolničkoj uniformi.

 

S obzirom na čišćenje i potrebu za dezinfekcijom razlikujemo:

 

 1. početno čišćenje - provodi se na početku radnog dana

 

 1. prijelazno  čišćenje - provodi se između dva bolesnika

 

 1. temeljito dnevno čišćenje - provodi se na kraju radnog dana, po završetku posljednjeg predviđenog operativnog zahvata

 

 1. mjesečno čišćenje

 

Početno čišćenje: provodi se na početku radnog dana. Pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom 1,5% Oxygenona (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija  s jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom visokovrijednim dezinficijensom za površine (aldehidnim dezinficijensom) ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Prijelazno čišćenje: provodi se između dvije operacije. Čišćenje treba započeti tek nakon što bolesnik napusti operacijsku dvoranu. Ako pod u prostoru nije kontaminiran biološkim materijalom, prikupiti i odložiti plahte i komprese u odgovarajuće vreće, odbaciti otpad po postupnicima za zbrinjavanje otpada, očistiti pod vodom i deterdžentom. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

Ako je došlo do onečišćenja poda tjelesnim tekućinama bolesnika potrebno je učiniti prijelaznu dezinfekciju poda 1,5% otopinom Oxygenona. U tom slučaju prvo učiniti dekontaminaciju - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu 1,5% otopinom Oxygenona, pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad, zatim dezinfekciju metodom dvokratnog otiranja poda krpom s 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Površine visokog rizika za prijenos infekcija dezinficirati aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

 

Temeljito dnevno čišćenje: provodi se na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog, posljednjeg zahvata u tom radnom danu.

 

Čišćenje treba započeti tek nakon što bolesnik napusti operacijsku dvoranu. Ako pod u prostoru nije kontaminiran biološkim materijalom, prikupiti i odložiti plahte i komprese u odgovarajuće vreće, odbaciti otpad po postupnicima za zbrinjavanje otpada, očistiti pod vodom i deterdžentom. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

 

Dezinfekcija poda 1,5% otopinom Oxygenona obvezno se provodi ako je posljednji bolesnik u operaciji bio koloniziran ili inficiran višestruko otpornim mikroorganizmima (MRSA, Acinetobacter baumannii, ESBL enterobakterije, enterobakterije s karbapenemazama, VRE, itd.)

 

Dezinfekcija poda 1,5% otopinom Oxygenona preporuča se ako je došlo i do onečišćenja tjelesnim tekućinama bolesnika. U tom slučaju prvo učiniti dekontaminaciju - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu 1,5% otopinom Oxygenona, pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad, zatim dezinfekciju metodom dvokratnog otiranja poda krpom s 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Nakon toga očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

Slijedi završno čišćenje svih površina kako je to navedeno postupnikom.

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine u operacijskoj dvorani, kao i cijeli prostor operacije.

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

 

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

 

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

 

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

 

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

 

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom oxygenona.

 

Postupnik za početno čišćenje i dezinfekciju prostora ograničenog pristupa -operacijskih dvorana

Početno čišćenje provodi se ujutro prije početka operacijskog programa.

 

Pomoćno osoblje nosi  zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

 •   pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više dvorana ili neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre/tehničari -  instrumentari

 • instrumentarski stol
 • svjetla i ručke od svjetla
 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja (po uputi proizvođača)
 • operacijski stol i dodatnu opremu
 • stalak za pregradni paravan
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

anesteziološki tehničari

 • površinu anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

 

Postupnik za prijelazno čišćenje i dezinfekciju prostora ograničenog pristupa -operacijskih dvorana

 

Prijelazno čišćenje i dezinfekcija se provodi između dvije operacije.

Započeti nakon što bolesnik napusti operacijsku dvoranu.

 

Pomoćno osoblje nosi  zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

 • ako je pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, dovoljno je čišćenje vodom i deterdžentom, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad

 

 • ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika prvo učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   dekontaminirati pod - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada
 • nakon  čišćenja/dezinfekcije pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre/tehničari -  instrumentari

 • instrumentarski stol
 • svjetla i ručke od svjetla
 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja (po uputi proizvođača)
 • operacijski stol i dodatnu opremu
 • stalak za pregradni paravan
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

anesteziološki tehničari

 • površinu anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

 

Postupnik  za temeljito dnevno čišćenje i dezinfekciju prostora ograničenog pristupa -operacijskih dvorana

Temeljito dnevno čišćenje se provodi na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog zadnjeg zahvata u tom radnom danu.

Započeti nakon što bolesnik napusti operacijsku dvoranu.

 

Pomoćno osoblje nosi  zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

 • ako je pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, dovoljno je čišćenje vodom i deterdžentom, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad
 •   dezinfekcija poda 1,5% otopinom Oxygenona obvezno se provodi ako je posljednji bolesnik u operaciji bio koloniziran ili inficiran višestruko otpornim mikroorganizmima (MRSA, Acinetobacter baumannii, ESBL enterobakterije, enterobakterije s karbapenemazama, VRE, itd.)

 

 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom  natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre/tehničari -  instrumentari

 • instrumentarski stol
 • svjetla i ručke od svjetla
 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja
 • operacijski stol i dodatnu opremu
 • stalak za pregradni paravan
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

anesteziološki tehničar

 • površinu anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

 

Pomoćno osoblje nosi  zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku i

dezinficira površine u svakoj dvorani novim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci  sljedećim redoslijedom:

 

 • sve dijelove operacijskog stola  (rukohvati, podvozje, upravljač)
 • kolica u operacijskoj dvorani
 • stolce
  • prekidače za vrata i svjetlo
  • kvake s obje strane vrata
  • okvir držača za nečisto rublje
  • kantu za smeće
 • skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Na kraju radnog dana odbaciti zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

 

 

 

 

 

 

Postupnik za čišćenje i dezinfekciju prostora djelomično ograničenog pristupa

Ovaj prostor obuhvaća cijeli prostor iza crvene linije ili vrata na ulazu do ulaza u operacijsku dvoranu. Ulazak je dozvoljen samo ovlaštenom osoblju obučenom u odgovarajuće odijelo, kapu koja u potpunosti prekriva kosu i obuću koja se koristi samo prostoru operacije.

 

Prostor djelomično ograničenog pristupa se sastoji od nekoliko cjelina:

 1. propusnik
 2. soba za buđenje bolesnika
 3. prostor za pohranu sterilnih instrumenata, opreme, potrošnog materijala i sterilnog rublja
 4. prostor za umivaonike
 5. hodnici
 6. prostor za dekontaminaciju kirurških instrumenta i opreme

 

Čišćenje prostora djelomično ograničenog pristupa čisti se vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti 2x dnevno, prije početka operativnog programa i nakon što je završen rad u svim prostorima područja ograničenog pristupa - operacijskim dvoranama.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 •   ako pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, pod se čisti vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom  otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)  
 •   ako je pod u nekim od ovih prostora onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na sljedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 •   skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu i dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 • krevete u sobi za buđenje bolesnika
 • stolce
 • prekidače za vrata i svjetlo
 • kvake s obje strane vrata
 • okvir držača za nečisto rublje
 • kantu za smeće
 • skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Na kraju radnog dana odbaciti zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Prilikom čišćenja prostora za dekontaminaciju obavezno je nošenje maske i zaštitnih naočala.

 

Postupnik za čišćenje i dezinfekciju prostora neograničenog pristupa

Ovaj prostor je od prostora djelomično ograničenog pristupa odvojeno crvenom crtom ili vratima. To je prostor u kojem dolazi do primopredaje bolesnika,  instrumenata, pribora, lijekova i rublja. U ovaj prostor se ulazi u uobičajenoj bolničkoj uniformi. Iz ovog se prostora ulazi u propusnik.

 

Ovaj prostor se čisti vodom i deterdžentom  i dezinficira 2x dnevno, na početku radnog dana i nakon što je završen rad u svim prostorima ograničenog i djelomično ograničenog pristupa.

 

Početno čišćenje provodi se ujutro prije početka operacijskog programa.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 •   pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više prostora

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Čišćenje treba ponoviti  kad je završen rad u svim prostorima ograničenog kretanja.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, zaštitnu pregaču i kapu.

 •   pod se čisti vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu vreću, obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice i jednokratnu zaštitnu pregaču dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 • kolica, kreveti kojima se transportiraju bolesnici
  • prekidači za vrata i svjetlo
  • kvake s obje strane vrata
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

Na kraju radnog dana odbaciti zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

PODRUČJE VISOKOG RIZIKA

 

JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA

 

Ovaj prostor potrebno je temeljito 2x dnevno očistiti i dezinficirati, te dodatno u slučaju kontaminacije biološkim materijalom. Čistiti treba od čišćih prema prljavijim površinama.

 

Početno čišćenje i dezinfekcija jedinice intenzivnog liječenja provodi se ujutro prije početka rada nove smjene.

 

Pomoćno osoblje nosi  zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

 •   ako pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više prostora

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

 • ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na sljedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih  rukavica, dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • stalak za infuziju
 • pokretne i nepokretne uređaje uz bolesnika dezinficirati po uputama proizvođača
 • IV pumpu
 • trokut za pridizanje bolesnika
 • ograde i rukohvate bolesničkog kreveta
 • konzolu s utičnicama i kisikom iznad kreveta
 • skinuti  rukavice, obvezna higijena ruku

 

Za svaki bolesnički krevet uzima novi čisti jednokratni ubrus -  celulozna vata.

 

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

i dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • prekidače za vrata i svjetlo
 • kvake s obje strane vrata
 • okvir držača za nečisto rublje
 • kantu za smeće
 • skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Pod u hodniku čistiti krpom i deterdžentom jednom dnevno temeljito  od  vidljive nečistoće  i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Prostor za nečisto čistiti i dezinficirati svakodnevno čistom krpom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Sanitarni čvor se čisti preparatom za opću sanitaciju na bazi klora (Dezitan) umivaonik i pločice oko umivaonika, zahodsku školjku i pod u sanitarnom čvoru uz obvezno nošenje rukavica i pregače.

 

Čišćenje i dezinfekciju prostora jedinice za intenzivno liječenje ponoviti na kraju radnog dana po istim preporukama.

 

Na kraju radnog dana odbaciti jednokratnu zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine jedinice za intenzivno liječenje.

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

Po potrebi nakon provedenog standardnog čišćenja prostor je moguće dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom oxygenona.

 

 

NEONATOLOŠKA JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA

 

Ovaj prostor potrebno je temeljito 2x dnevno očistiti i dezinficirati, te dodatno u slučaju kontaminacije biološkim materijalom. Čistiti treba od čišćih prema prljavijim površinama.

 

Početno čišćenje i dezinfekcija jedinice intenzivnog liječenja provodi se ujutro prije početka rada nove smjene.

 

Pomoćno osoblje nosi  zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

 •   pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više prostora

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama  učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica čisti i dezinficira 1x dnevno  inkubatore (bez djeteta).

Inkubatori se čiste neutralnim deterdžentom i vodom, a nakon toga dezinficiraju 1% otopinom Oxygenona uz kontaktno vrijeme 30 minuta nakon čega se ispere sterilnom vodom (kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Dezinfekcija svih površina inkubatora (bez djeteta) nakon pranja neutralnim deterdžentom može se  provesti i dezinficijensima brzog djelovanja za osjetljive površine kao što su Incidin,   IncidinOxy ili Acrylan od kojih su neki dostupni u formi jednokratnih maramica.

Nakon što se dezinfekcijsko sredstvo osušilo, novom krpom natopljenom sterilnom vodom prebrišu se sve površine koje su se prethodno dezinficirale.

Za svaki inkubator uzima nova čista jednokratna krpa. 

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu uporabu jednokratnih rukavica, dezinficira ostale površine visokog rizika jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci, kao i svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću,  jednokratne rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku i dezinficira površine  jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci  sljedećim redoslijedom:

 • prekidač za vrata i svjetlo
 • kvake s obje strane vrata
 • okvir držača za nečisto rublje
 • kantu za smeće
 • skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću,  skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Pod u hodniku čistiti krpom i deterdžentom jednom dnevno temeljito od vidljive nečistoće i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Prostor za nečisto čistiti i dezinficirati svakodnevno čistom krpom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Čišćenje i dezinfekciju prostora jedinice za intenzivno liječenje ponoviti na kraju radnog dana po istim preporukama.

 

Na kraju radnog dana odbaciti jednokratnu zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine jedinice za intenzivno liječenje.

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina polialkoholnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

 

Po potrebi nakon provedenog standardnog čišćenja prostor je moguće dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom Oxygenona.

PODRUČJE VISOKOG RIZIKA

PROSTOR KONTAKTNE IZOLACIJE

 

Kontaktna izolacija je prostor u kojem su smješteni bolesnici kolonizirani ili inficirani bakterijama koje imaju višestruku otpornost na antibiotike (Staphylococcus aureus MRSA, Acinetobacter baumannii MDR, enterobakterije s ESBL, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae KPC ili OXA-48, ili druge enterobakterije s karbapenemazama, Clostridium difficile. itd). Ti se mikroorganizmi zbog sekundarnog horizontalnog  prijenosa mogu proširiti i na druge bolesnike, pa je to razlog da se izolacijom pokušava spriječiti širenje otpornih vrsta prema drugim bolesnicima u bolnici. Kontaktna izolacija bolesnika koloniziranih ili inficiranih višestruko otpornim mikroorganizmima predstavlja danas osnovu prevencije i kontrole bolničkih infekcija koje se smatraju neželjenim događajima.

Osim ovakvih bolesnika, u prostoru kontaktne izolacije nalaze se i bolesnici inficirani izrazito kontagioznim mikroorganizmima koji predstavljaju opasnost za zdravlje bolesnika i osoblja (Mycobacterium tuberculosis, virus ospica, vodenih kozica, itd).

 

Prilikom čišćenja i dezinfekcije ovog prostora osoblje mora nositi zaštitnu odjeću, obuću, kapu i masku. Zaštitnu odjeću potrebno je prikladno odbaciti nakon svake upotrebe prema postupniku o odlaganju infektivnog otpada.

 

Prostor kontaktne izolacije potrebno je čistiti i dezinficirati na početku i kraju radnog dana i obvezno temeljito očistiti i dezinficirati nakon bolesnikovog otpusta.

Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

 

Pomoćno osoblje čisti  pod po sljedećem postupniku:

•      pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku

•      prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada

•      prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte

 •   čistom krpom i deterdžentom temeljito očistiti sve vidljive nečistoće na podu i dezin-ficirati drugom krpom 1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

 

 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon  čišćenja/dezinfekcije pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

        

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku i dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • stalak za pregradni paravan
 • ograde, postolje i sve čvrste dijelove bolesničkog ležaja

•      trokut za pridizanje i stalak

•      stolce

 • prekidače za svjetlo

•      kvake na ulaznim vratima

 • okvir držača za nečisto rublje
 • kantu za smeće

•      skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Na kraju radnog dana odbaciti jednokratnu zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Medicinske sestre nakon provedene higijene ruku i upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficiraju površine jednokratnim ubrusom natopljenim polialkoholnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona sljedećim redoslijedom:

 • IV pumpu
 • respirator,  različite dodatne uređaje - po uputi proizvođača
 • aparat za sukciju,
 • stol za terapiju  
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Pomoćno osoblje čisti preparatom za opću sanitaciju na bazi klora (Dezitan) umivaonik i pločice oko umivaonika, kadu, tuš kabinu, pločice oko kade ili tuš kabine, pod u sanitarnom čvoru  i zahodsku školjku uz obvezno nošenje rukavica i pregače.

 

Temeljito ili završno čišćenje provodi se obvezno nakon otpusta bolesnika. Ovom prilikom potrebno je očistiti i dezinficirati sve površine u prostoru, kao i cijeli pod, ispod i iza namještaja. Namještaj je potrebno prebrisati iznutra i izvana.  

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Promijeniti paravan, ako je platneni zamijeniti čistim, ako je plastični dezinficirati 1,5 % otopinom Oxygenona, ako je jednokratni zamijeniti novim.

Na madrac staviti novu plastičnu navlaku.

 

Pomoćno osoblje čisti preparatom za opću sanitaciju na bazi klora (Dezitan) umivaonik i pločice oko umivaonika, kadu, tuš kabinu, pločice oko kade ili tuš kabine, pod u sanitarnom čvoru  i zahodsku školjku uz obvezno nošenje rukavica i pregače.

Treba očistiti i dezinficirati ventilacijske otvore, sva vrata, zidove - pločice.

 

Preporuča se prostor dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

PROSTOR VISOKOG RIZIKA

RAĐAONA

 

Prostor rađaone obuhvaća:

 

 1. prijemnu ambulantu - liječničku ordinaciju
 2. predrađaonu
 3. rađaonske prostorije
 4. dvoranu za hitni carski rez
 5. sanitarni čvor za rodilje
 6. hodnik

 

Predrađaona se čisti istom dinamikom kao i rađaonske prostorije, dok se prijemna ambulanta i dvorana za hitni carski rez čisti prema preporukama za čišćenje i dezinfekciju ambulante, odnosno operacijske dvorane.

 

Tri su vrste čišćenja prostora rađaone:

 

 1. početno čišćenje - provodi se ujutro, na početku radnog dana

 

 1. prijelazno čišćenje - provodi se između dvije rodilje u istome radnom danu

 

 1. mjesečno ili generalno čišćenje

 

Početno čišćenje: provodi se na početku radnog dana. Pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom 1,5% Oxygenona (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija  s jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom visokovrijednim aldehidnim dezinficijensom za površine ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Prijelazno čišćenje: provodi se između dva porođaja. Čišćenje treba započeti tek nakon što rodilja napusti rađaonu. Ako pod u prostoru nije kontaminiran biološkim materijalom, prikupiti i odložiti plahte i komprese u odgovarajuće vreće, prikupiti i odbaciti otpad po postupnicima za zbrinjavanje otpada, očistiti pod vodom i deterdžentom. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

Ako je došlo do onečišćenja poda tjelesnim tekućinama rodilje potrebno je učiniti prijelaznu dezinfekciju poda 1,5% otopinom Oxygenona. U tom slučaju prvo učiniti dekontaminaciju - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu 1,5% otopinom Oxygenona, pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad, zatim dezinfekciju metodom dvokratnog otiranja poda krpom s 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Površine visokog rizika za prijenos infekcija dezinficirati aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

Sanitarni čvor za rodilje čisti se preparatom za opću sanitaciju na bazi klora (Dezitan) umivaonik i pločice oko umivaonika, kadu, tuš kabinu, pločice oko kade ili tuš kabine, pod u sanitarnom čvoru  i zahodsku školjku uz obvezno nošenje rukavica, uniforme i pregače. Po mogućnosti sanitarni čvor čistiti nakon svake rodilje.

 

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine u rađaoni kao i pripadajuće prostore.

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

 

Namještaj je potrebno izmaknuti i prebrisati iznutra i izvana. 

 

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata, prozore, zidove - pločice.

 

Po potrebi nakon provedenog standardnog čišćenja prostor je moguće dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

 

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

 

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

 

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

 

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

 

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom oxygenona.

 

 

 

Postupnik za početno čišćenje i dezinfekciju rađaone i predrađaone

Početno čišćenje provodi se na početku radnog dana.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

•      pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

 • ne upotrebljavati istu otopinu za više dvorana ili neki drugi prostor    
 • pod u hodniku čistiti  2 x dnevno krpom i deterdžentom temeljito od vidljive nečistoće na podu i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • sanitarni čvor za rodilje čisti se preparatom za opću sanitaciju na bazi klora (Dezitan) umivaonik i pločice oko umivaonika, kadu, tuš kabinu, pločice oko kade ili tuš kabine, zahodsku školjku jednom krpom i pod u sanitarnom čvoru drugom krpom uz obvezno nošenje rukavica i pregače
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku i upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre

 • instrumentarski stol i stol za terapiju
 • monitore, tipkovnice
 • stol za rađanje
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

anesteziološki tehničari

 • površina anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja - po uputi proizvođača
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

dječje sestre

 • stol za prihvat novorođenčeta, vagu
 • prijenosna kolica za novorođenče
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Za svaki prostor rađaone uzima se novi jednokratni ubrus- celulozna vata.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu i dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim s 1,5% otopinom Oxygenona u boci  sljedećim redoslijedom:

 • stalak za pregradni paravan, ograde, postolje i sve čvrste dijelove stola za rađanje

(podvozje, dodatnu opremu)

•      stolce, prekidače za svjetlo, kvake na ulaznim vratima,

 • okvir držača za nečisto rublje
 • kantu za smeće

•      skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

Postupnik za prijelazno čišćenje i dezinfekciju prostora rađaone i predrađaone:

 

Prijelazno čišćenje se obavlja nakon što rodilja napusti rađaonsku prostoriju.

Prijelazno čišćenje obavlja pomoćno osoblje, medicinska sestra iz rađaone, dječja medicinska sestra  te anesteziološki tehničar.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 • ako je pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama rodilje, dovoljno je čišćenje vodom i deterdžentom, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad
 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnice prvo učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   dekontaminirati pod - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada
 • nakon  čišćenja/dezinfekcije pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

 •   pod u hodniku  čistiti krpom i deterdžentom temeljito  od  vidljive nečistoće na podu, a po potrebi u slučaju da je onečišćen tjelesnim tekućinama rodilje dekontaminirati i dezinficirati metodom dvokratnog otiranja krpom 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku i upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre

 • instrumentarski stol i stol za terapiju
 • monitore, tipkovnice
 • stol za rađanje
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

anesteziološki tehničari

 • površina anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja - po uputi proizvođača
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

dječja sestra

 • stol za prihvat novorođenčeta, vagu
 • prijenosna kolica za novorođenče
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku
 • površine koje dolaze u kontakt s kožom novorođenčeta - dodatno prebrisati čistim

ubrusom - celuloznom vatom ili krpom sa sterilnom vodom

PROSTOR VISOKOG RIZIKA

PROSTOR DIJALIZE

 

Bolesnici  na dijalizi su kronični bolesnici oslabljenog imuniteta s povećanim rizikom za razvoj infekcija, pa tako i bolničkih. Neživa sredina u prostoru u kojem se obavlja dijaliza izložena je više nego u drugim prostorima krvi bolesnika, a  povećana je izloženost  i bolesnika  i zdravstvenog osoblja patogenima koji se prenose krvlju.

 

Prostor dijalize obuhvaća:

 1. prostor u kojoj se obavlja dijaliza
 2. prostor za čisti potrošni materijal, pribor i instrumente
 3. prostor za nečisto
 4. hodnici

 

Prostor u kojem se obavlja dijaliza - tri su načina čišćenja i dezinfekcije ovog prostora:

 

Početno čišćenje: provodi se na početku radnog dana. Pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom 1,5% Oxygenona. (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija  s jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim visokovrijednim dezinficijensom za površine aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Prijelazno čišćenje: provodi se između dva bolesnika. Čišćenje treba započeti tek nakon što bolesnik napusti prostor dijalize. Ako pod u prostoru nije kontaminiran biološkim materijalom, prikupiti i odložiti plahte i komprese u odgovarajuće vreće, prikupiti i odbaciti otpad po postupnicima za zbrinjavanje otpada, očistiti pod vodom i deterdžentom. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

Ako je došlo do onečišćenja poda tjelesnim tekućinama bolesnika potrebno prvo učiniti dekontaminaciju - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu 1,5% otopinom Oxygenona, pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad, zatim dezinfekciju metodom dvokratnog otiranja poda krpom s 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Površine visokog rizika za prijenos infekcija dezinficirati aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1 x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine u prostoru u kojem se obavlja dijaliza i sve pripadajuće prostore.

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom  do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina 1,5% otopinom Oxygenona u boci i  poda 1,5% otopinom Oxygenona u kanti. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija, kao i svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

Namještaj je potrebno izmaknuti i prebrisati iznutra i izvana.  

 

Treba očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

 

Po potrebi nakon provedenog standardnog čišćenja prostor je moguće dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

 

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

 

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

 

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

 

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom oxygenona.

 

 

 

Postupnik za  početno čišćenje i dezinfekciju prostora dijalize:

 

Početno čišćenje i dezinfekcija provodi se na početku radnog dana.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

•      pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više dvorana ili neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu uporabu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača,  a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

•      stol za terapiju i potrošni materijal

•      monitore, tipkovnice

•      skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću jednokratne rukavice i dezinficira površine  jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim s 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • stol pored ležaja, brisati po pravilu 1 jednokratni ubrus -  celulozna vata - 1 ležaj
 • sve dijelove ležaja za dijalizu (rukohvati, podvozje)
 • kolica, stolce,
  • prekidače za vrata i svjetlo
  • kvake s obje strane vrata
  • okvir držača za nečisto rublje
  • kantu za smeće
 • očistiti i pospremiti pribor za čišćenje,
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

 • umivaonik i pločice oko umivaonika, čiste se preparatom za opću sanitaciju na bazi klora (Dezitan)
 • očistiti i pospremiti pribor za čišćenje,

•     skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Pod u hodniku  čistiti 2 x dnevno krpom i deterdžentom temeljito  od  vidljive nečistoće i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Postupnik za prijelazno čišćenje i dezinfekciju prostora dijalize:

 

Prijelazno čišćenje i dezinfekcija provodi se pred početak nove smjene bolesnika, nakon što  su prethodni bolesnici napustili prostor za dijalizu.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 

 • ako pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, pod se čisti vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad
 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona (kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku i upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim  jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona sljedećim redoslijedom:

 

•      stol za terapiju i potrošni materijal

•      monitore, tipkovnice

•      skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Pod u hodniku čistiti krpom i deterdžentom temeljito  od  vidljive nečistoće na podu i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). Ako je došlo do onečišćenja poda tjelesnim tekućinama bolesnika postupiti kako je to ranije opisano.

Prostor za nečisto čistiti i dezinficirati svakodnevno čistom krpom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

Na kraju radnog dana odbaciti jednokratnu zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Prostor za odlaganje potrošnog materijala i pribora čistiti i dezinficirati na tjednoj razini čistom krpom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficirati 1,5% otopinom Oxygenona u kanti (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

 

 

 

PROSTOR VISOKOG RIZIKA

 

PROSTOR ENDOSKOPIJE

 

Endoskopske pretrage obavljaju se u posebno opremljenim endoskopskim jedinicama gdje se uz pregled unutarnjih organa endoskopskim uređajima obavljaju i invazivni dijagnostički i terapijski postupci. Neživu sredinu moguće je kontaminirati tjelesnim izlučevinama (želučanim ili crijevnim sadržajem, urinom, sekretom respiratornog sustava).

 

 

Prostor endoskopije obuhvaća:

 

 1. prostor u kojoj se obavlja endoskopija
 2. prostor za odlaganje endoskopskog uređaja, instrumenata i potrošnog materijala
 3. prostor za osoblje
 4. prostor za nečisto

 

Čišćenje prostora endoskopije:

 

Početno čišćenje: provodi se na početku radnog dana. Pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom 1,5% Oxygenona. (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija  s jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom visokovrijednim  aldehidnim dezinficijensom za površine ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Prijelazno čišćenje: provodi se između dvije endoskopije. Čišćenje treba započeti tek nakon što bolesnik napusti prostor endoskopije. Ako pod u prostoru nije kontaminiran biološkim materijalom, prikupiti i odložiti komprese u odgovarajuće vreće, prikupiti i odbaciti otpad po postupnicima za zbrinjavanje otpada, očistiti pod vodom i deterdžentom. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

Ako je došlo do onečišćenja poda tjelesnim tekućinama bolesnika potrebno je učiniti prijelaznu dezinfekciju poda 1,5% otopinom Oxygenona. U tom slučaju prvo učiniti dekontaminaciju - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu 1,5% otopinom Oxygenona, pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad, zatim dezinfekciju metodom dvokratnog otiranja poda krpom s 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Površine visokog rizika za prijenos infekcija dezinficirati polialkoholnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Temeljito dnevno čišćenje: provodi se na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog, programa u tom radnom danu. Čišćenje treba započeti tek nakon što je bolesnik napustio prostor endoskopije. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

Ako prostor nije kontaminiran biološkim materijalom, dovoljno je pod očistiti vodom i deterdžentom, do rezultata na površini koja je vizualno čista nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad.

Dezinfekcija poda 1,5% otopinom Oxygenona obvezno se provodi ako je posljednji bolesnik u endoskopiji bio koloniziran ili inficiran višestruko otpornim mikroorganizmima (MRSA, Acinetobacter baumannii MDR, ESBL enterobakterije, enterobakterije s karbapenemazama, VRE, itd.) Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija.

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine uprostoru u kojem se odvija endoskopija..

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

 

Namještaj je potrebno izmaknuti i prebrisati iznutra i izvana. 

 

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata, prozore, zidove - pločice.

 

Po potrebi nakon provedenog standardnog čišćenja prostor je moguće dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

 

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

 

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

 

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

 

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

 

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom oxygenona.

 

 

Postupnik za početno čišćenje i dezinfekciju prostora u kojem se obavlja endoskopija

 

Početno čišćenje provodi se na početku radnog dana.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

•      pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više dvorana ili neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu uporabu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom  ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre

 • stol na kojem se nalaze instrumenti, potrošni materijal i pribor
 • stol za bolesnika
 • stalak za pregradni paravan
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

anesteziološki tehničari

 • površinu anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja - po uputi proizvođača
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

 

Ako u radu sudjeluju i drugi zdravstveni djelatnici obvezno se pridržavati svih standardnih mjera vezano za opremu i uređaje koje koriste na način da se primjenjuju dezinficijensi visoke djelotvornosti u skladu s uputama proizvođača.

 

Dodatnu zaštitnu opremu koja se koristi u endoskopiji, dozvoljeno je koristiti samo u tom prostoru, a svu opremu koja se koristi višekratno (npr pregače) potrebno je prije svakog postupka dezinficirati dezincijensima visoke djelotvornosti jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

 

 

 

Postupnik za prijelazno čišćenje i dezinfekciju u kojem se obavlja endoskopija

 

Prijelazno čišćenje i dezinfekcija se provodi između dva bolesnika.

Započeti nakon što bolesnik napusti prostor endoskopije.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 • ako je pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, dovoljno je čišćenje vodom i deterdžentom, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad

 

 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika prvo učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   dekontaminirati pod - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona (kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada
 • nakon  čišćenja/dezinfekcije pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu uporabu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre

 • stol na kojem se nalaze instrumenti, potrošni materijal i pribor
 • stol za bolesnika
 • stalak za pregradni paravan
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

anesteziološki tehničari

 • površinu anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja - po uputi proizvođača
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Ako u radu sudjeluju i drugi zdravstveni djelatnici obvezno se pridržavati svih standardnih mjera vezano za opremu i uređaje koje koriste na način da se primjenjuju dezinficijensi visoke djelotvornosti u skladu s uputama proizvođača.

 

Dodatnu zaštitnu opremu koja se koristi u endoskopiji, dozvoljeno je koristiti samo u tom prostoru, a svu opremu koja se koristi višekratno (npr pregače) potrebno je prije svakog postupka dezinficirati dezincijensima visoke djelotvornosti jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

Postupnik  za temeljito dnevno čišćenje i dezinfekciju prostora u kojem se obavlja endoskopija

Temeljito dnevno čišćenje se provodi se na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog programa u tom radnom danu.

Započeti nakon što bolesnik napusti prostor endoskopije.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 

 •   ako pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, pod se čisti vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih  rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

medicinske sestre

 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača
 • stolić na kojem se nalazi odgovarajući instrumenti, potrošni materijal i pribor
 • stol  za bolesnika
 • stalak za pregradni paravan
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

anesteziološki tehničari

 • površinu anesteziološkog stola
 • površine anestezioloških uređaja - po uputi proizvođača
 • anesteziološku opremu
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Ako u radu sudjeluju i drugi zdravstveni djelatnici obvezno se pridržavati svih standardnih mjera vezano za opremu i uređaje koje koriste na način da se primjenjuju dezinficijensi visoke djelotvornosti u skladu s uputama proizvođača.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice, jednokratnu pregaču i kapu i dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci  sljedećim redoslijedom:

 

 • sve dijelove stola  za bolesnika (rukohvati, podvozje, upravljač)
 • kolica, stolce
  • prekidače za vrata i svjetlo
  • kvake s obje strane vrata
  • okvir držača za nečisto rublje
  • kantu za smeće
 • očistiti i pospremiti pribor za čišćenje,
 • skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Na kraju radnog dana odbaciti jednokratnu zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Prostor za odlaganje čistog endoskopskog uređaja, instrumenata i potrošnog materijala

     

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 

 •   pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Prostor za osoblje čisti pomoćno osoblje standardno  bez upotrebe dezinficijensa.

 

Prostor za nečisto

 

Prostor u kojem se obavlja dekontaminacija i dezinfekcija fleksibilnih endoskopa i dekontaminacija pribora koji se priprema za sterilizaciju čisti se i dezinficira  po postupniku koji vrijedi za temeljito dnevno čišćenje i dezinfekciju prostora u kojem se obavlja endoskopija.

 

Za zbrinjavanje fleksibilnih endoskopa odgovorno je medicinsko osoblje.

 

Prilikom čišćenja prostora za dekontaminaciju obavezno je nošenje maske i zaštitnih naočala.

 

U slučaju endoskopskog postupka nad bolesnikom kod kojeg postoji sumnja ili je dokazana infekcija bakterijom Mycobacterium tuberculosis, dezinfekciju prostora i svih horizontalnih površina u neposrednoj blizini bolesnika potrebno je provesti otiranjem krpom namočenom u 3% otopinu Oxygenona na način da se  omogući djelovanje dezinficijensa kroz 60 minuta.

 

PROSTOR VISOKOG RIZIKA

LABORATORIJ ZA INVAZIVNU KARDIOLOGIJU

U prostoru invazivne kardiološke dijagnostike obvezno je u održavanju bolničkog okoliša, uz standardne higijenske mjere upotrebljavati i visokovrijedne dezinficijense.

 

Prostor obuhvaća:

 

 1. angiosala  - prostor u kojom se obavlja dijagnostički i terapijski postupak
 2. kontrolna soba angiosale
 3. prostor za čiste instrumente, pribor i potrošni materijal
 4. propusnik za osoblje
 5. prostor za nečisto

 

 

Početno čišćenje: provodi se na početku radnog dana. Pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira otopinom 1,5% Oxygenona. (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa). Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija s jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom za površine ili 1,5% otopinom Oxygenona.

 

Prijelazno čišćenje: provodi se između dva postupka. Čišćenje treba započeti tek nakon što bolesnik napusti prostor endoskopije. Ako pod u prostoru nije kontaminiran biološkim materijalom, prikupiti i odložiti komprese u odgovarajuće vreće, prikupiti i odbaciti otpad po postupnicima za zbrinjavanje otpada, očistiti pod vodom i deterdžentom. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima.

Ako je došlo do onečišćenja poda tjelesnim tekućinama bolesnika potrebno je učiniti prijelaznu dezinfekciju poda 1,5% otopinom Oxygenona. U tom slučaju prvo učiniti dekontaminaciju - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu 1,5% otopinom Oxygenona, pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad, zatim dezinfekciju metodom dvokratnog otiranja poda krpom s 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Površine visokog rizika za prijenos infekcija dezinficirati aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona.

 

Temeljito dnevno čišćenje: provodi se na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog, programa u tom radnom danu. Čišćenje treba započeti tek nakon što je bolesnik napustio prostor endoskopije. Potrebno je započeti od čišćih prema prljavijim područjima. Ako prostor nije kontaminiran biološkim materijalom, dovoljno je pod očistiti vodom i deterdžentom, do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficirati otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad.

Očistiti i dezinficirati površine visokog rizika za prijenos infekcija.

 

Mjesečno ili generalno čišćenje: provodi se 1x mjesečno prilikom čega je potrebno očistiti sve površine u prostoru u kojem se  provode invazivni kardiološki postupci.

Obvezno prvo čišćenje vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista, a zatim slijedi dezinfekcija svih površina aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci. Dezinficirati svu medicinsku opremu slijedeći upute proizvođača.

 

Metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa).

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata,  zidove - pločice.

 

Namještaj je potrebno izmaknuti i prebrisati iznutra i izvana. 

 

Preporučeno očistiti i ventilacijske otvore, sva vrata, prozore, zidove - pločice.

 

Po potrebi nakon provedenog standardnog čišćenja prostor je moguće dodatno strojno dezinficirati maglicom vodikovog peroksida.

 

 

Otopine 1,5%  Oygenona koristiti samo tijekom jednog dana i nakon temeljitog dnevnog čišćenja otopine odbaciti i sutradan napraviti nove.

 

Otopinu priprema medicinsko osoblje.

 

Jednokratno korištene ubruse - celuloznu vatu odbaciti zajedno s rukavicama u infektivni otpad.

 

Krpe za čišćenje poda redovito mijenjati. Mimimalno jednom tjedno, po potrebi češće.

 

Koristiti odvojeno - posebno

krpe za čišćenje vodom i deterdžentom i

krpe za dezinfekciju s 1,5% otopinom oxygenona.

 


 

 

 

Postupnik za početno čišćenje i dezinfekciju laboratorija za invazivnu kardiologiju

Početno čišćenje provodi se na početku radnog dana.

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

•      pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za više dvorana ili neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje koje radi u laboratoriju za invazivnu kardiologiju nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom  ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača
 • stol na kojem se nalaze instrumenti, potrošni materijal i pribor
 • stol  za bolesnika
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Ako u radu sudjeluju i drugi zdravstveni djelatnici obvezno se pridržavati svih standardnih mjera vezano za opremu i uređaje koje koriste na način da se primjenjuju dezinficijensi visoke djelotvornosti u skladu s uputama proizvođača.

 

Dodatnu zaštitnu opremu koja se koristi u laboratoriju za invazivnu kardiologiju, dozvoljeno je koristiti samo u tom prostoru, a svu opremu koja se koristi višekratno (npr pregače) potrebno je prije svakog postupka u angiosali dezinficirati dezincijensima visoke djelotvornosti jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

 

Postupnik za prijelazno čišćenje i dezinfekciju laboratorija za invazivnu kardiologiju

 

Prijelazno čišćenje i dezinfekcija se provodi između dva bolesnika.

Započeti nakon što bolesnik napusti prostor angiosale

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču, kapu i masku.

 

 • ako pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, dovoljno je čišćenje vodom i deterdžentom, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad
 • dezinfekcija poda 1,5% otopinom Oxygenona obvezno se provodi ako je bolesnik bio koloniziran ili inficiran višestruko otpornim mikroorganizmima (MRSA, Acinetobacter baumannii, ESBL enterobakterije, enterobakterije s karbapenemazama, VRE, itd.)

 

 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika prvo učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   dekontaminirati pod - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona (kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada
 • nakon  čišćenja/dezinfekcije pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje koje radi u laboratoriju za invazivnu kardiologiju nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača
 • stol na kojem se nalaze instrumenti, potrošni materijal i pribor
 • stol  za bolesnika
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Ako u radu sudjeluju i drugi zdravstveni djelatnici obvezno se pridržavati svih standardnih mjera vezano za opremu i uređaje koje koriste na način da se primjenjuju dezinficijensi visoke djelotvornosti u skladu s uputama proizvođača.

 

Dodatnu zaštitnu opremu koja se koristi u laboratoriju za invazivnu kardiologiju, dozvoljeno je koristiti samo u tom prostoru, a svu opremu koja se koristi višekratno (npr pregače) potrebno je prije svakog postupka u angiosali dezinficirati dezincijensima visoke djelotvornosti jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenim aldehidnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci.

 

 

 

Postupnik  za temeljito dnevno čišćenje i dezinfekciju  laboratorija za invazivnu kardiologiju

Temeljito dnevno čišćenje se provodi na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog programa u tom radnom danu.

Započeti nakon što bolesnik napusti prostor angiosale.

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču kapu i masku.

 

 •   ako pod nije onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika, pod se čisti vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, nakon što su uklonjene komprese i plahte i prikupljen medicinski otpad, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 •   ako je pod onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika učiniti dezinfekciju poda na  slijedeći način:
 •   prvo učiniti dekontaminaciju poda - natopiti jednokratni ubrus - celuloznu vatu otopinom1,5% otopinom Oxygenona u kanti, (ne umakati u otopinu) pobrisati pod u dijelu koji je onečišćen tjelesnim tekućinama bolesnika i odbaciti u infektivni otpad
 • nakon provedene dekontaminacije potrebno je skinuti jednokratne rukavice, odbaciti u crvenu  vreću,  obvezna higijena ruku,
 • uzeti nove zaštitne rukavice, po potrebi i novu zaštitnu pregaču
 •   metodom dvokratnog otiranja krpom dezinficirati pod 1,5% otopinom Oxygenona u trajanju od 15 minuta - (ukupno kontaktno vrijeme 30 minuta - znači da površina treba biti 30 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)
 • prikupiti i ukloniti sve komprese i plahte,
 • prikupiti i izbaciti otpad prema smjernicama za odlaganje bolničkog otpada,
 • nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom
 • skinuti rukavice, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Medicinsko osoblje koje radi u laboratoriju za invazivnu kardiologiju nakon provedene higijene ruku uz obveznu upotrebu jednokratnih rukavica, dezinficira površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača, a zatim jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom polialkoholnim dezinficijensom ili 1,5% otopinom Oxygenona u boci sljedećim redoslijedom:

 

 • površine pokretnih i nepokretnih uređaja - po uputi proizvođača
 • stol na kojem se nalaze instrumenti, potrošni materijal i pribor
 • stol  za bolesnika
 • skinuti rukavice, obvezna higijena ruku

 

Ako u radu sudjeluju i drugi zdravstveni djelatnici obvezno se pridržavati svih standardnih mjera vezano za opremu i uređaje koje koriste na način da se primjenjuju dezinficijensi visoke djelotvornosti u skladu s uputama proizvođača.

 

 

 

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, jednokratne rukavice, jednokratnu pregaču, kapu i masku i dezinficira površine jednokratnim ubrusom - celuloznom vatom natopljenom s 1,5% otopinom Oxygenona u boci  sljedećim redoslijedom:

 

 • sve dijelove stola  za bolesnika (rukohvati, podvozje, upravljač)
 • kolica, stolce
 • prekidače za vrata i svjetlo
  • kvake s obje strane vrata
  • okvir držača za nečisto rublje
  • kantu za smeće
 • očistiti i pospremiti pribor za čišćenje,
 • skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Na kraju radnog dana odbaciti jednokratnu zaštitnu pregaču u crvenu vreću.

 

Kontrolna soba angiosale i prostor za odlaganje čistih instrumenata

Temeljito dnevno čišćenje se provodi na kraju radnog dana, nakon završetka planiranog programa u tom radnom danu. Započeti nakon što bolesnik napusti prostor angiosale.

 

Čišćenje i dezinfekciju površina visokog rizika za prijenos infekcija obavlja medicinsko osoblje visokovrijednim dezinficijensima.

 

Pomoćno osoblje uzima uz zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 •   pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

 

Prostor za nečisto

Pomoćno osoblje nosi zaštitnu odjeću, rukavice, jednokratnu zaštitnu pregaču i kapu.

 •   pod se čisti krpom natopljenom vodom i deterdžentom do rezultata na površini koja je vizualno čista i dezinficira drugom krpom natopljenom otopinom 1,5% Oxygenona u kanti, (kontaktno vrijeme 15 minuta - znači da površina treba biti 15 minuta izložena djelovanju dezinficijensa)

•      ne upotrebljavati istu otopinu za  neki drugi prostor

•      nakon čišćenja pospremiti pribor za čišćenje, krpu držati na suhom

•      skinuti rukavice, odbaciti u crvenu vreću, skinuti zaštitnu pregaču, obvezna higijena ruku

 

Za dekontaminaciju instrumenata i pripremu za sterilizaciju je odgovorno medicinsko osoblje.

Prilikom čišćenja prostora za dekontaminaciju obavezno je nošenje maske i zaštitnih naočala.

 

Prostor za osoblje čisti pomoćno osoblje standardno  bez upotrebe dezinficijensa.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvori podataka korišteni u pripremi ovih preporuka su: