Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

Doc. dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.

 

Voditelj Poliklinike Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

Doc.dr.sc. Josip Lukenda, prim.dr.med.Glavna sestra Zavoda
Dorotea Bedeničić, bacc.med.techn.

telefon: +385 1 3712 220
telefaks: +385 1 3712 112

Glavni hodnik zavoda