Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

doc. dr. sc. Jozica Šikić, dr. med.

 

Voditelj Poliklinike Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

doc. prim. dr. sc. Josip Lukenda, dr. med.Glavna sestra Zavoda

Dorotea Bedeničić, bacc. med. techn.
telefon: +385 1 3712 220
telefaks: +385 1 3712 112

 

Odjel za intenzivno kardiološko liječenje i aritmije

v. d. Voditelja Odjela

prof. prim. dr. sc. Goran Miličević, dr. med.

 

Glavni tehničar Odjela

Tomislav Maričić, bacc. med. techn.

telefon: +385 1 3712 248

 

Liječnici

prof. dr. sc. Roman Urek, dr. med.

izv. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek, dr. med

dr. sc. Dean Strinić, dr. med.

Vera Slatinski, dr. med.

Petar Pekić, dr. med.

Petra Grubić Rotkvić, dr. med.

 

Liječnici na specijalizaciji

Dario Gulin, dr. med., Tea Blažević, dr. med., Ante Pašalić, dr. med., Marko Perčić, dr. med., Zrinka Planinić, dr. med., 

 
 

Glavni hodnik zavoda