Odjel za hematologiju i koagulaciju

v.d. Voditeljica Odjela za hematologiju i koagulaciju

Prim. dr.sc. Dubravka Županić-Krmek, dr.med.

 

Glavna sestra Odjela

Marija Schoenberger,  bacc. med. techn.

tel 01/3712228

Liječnici

Gina Frković-Solomun, dr. med.

Ninoslav Budinski, dr. med.

 

Liječnici na specijalizaciji

Marin Međugorac, dr. med.

Branimir Barišić, dr. med.