Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva u uremiji

Voditelj Odjela za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma
Doc. dr.sc. Miro Bakula, dr.med.

Glavna sestra Odjela
Dragica Stankovska, bacc. med. techn.

telefon: 01/3712168

Liječnici

Prof. dr. sc. Dalibor Krpan, dr. med.

Mr. sc. Alica Posavi, dr. med.

Nikolina Tolj Karaula, dr. med.

 

Liječnici na specijalizaciji iz interne medicine

Ana-Marija Liberati-Čižmek, dr. med.

Dubravka Vrljić Borojević, dr. med.