Arhiva web objava natječaja za zaposlenje od 08.9.2017. do 31.12.2017.


Web arhiva natječaja: od 08. rujna 2017. do 31. prosinca 2017.Datum objave: 27.12.2017.

Ur.broj: 01-03-6071

Zagreb, 21. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 24. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

Ivan Vlašić, bacc.physioth., izabran je za rad na radnom mjestu prvostupnik/ica fizioterapije – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1 godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 


Datum objave: 27.12.2017.

Ur.broj: 01-03-6070

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 24. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Renata Pleša, bacc.radiol.techn., Jasminka Anić, bacc.radiol.techn., Tomislav Gonzales Kvakan, bacc.radiol.techn. i Bruno Umbehend, bacc.radiol.techn., izabrani su za rad na radnom mjestu prvostupnik/ica radiološke tehnologije – 4 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 1 godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 27.12.2017.

Ur.broj: 01-03-6069

Zagreb, 21. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 24. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Marija Franje, Ivana Škoda i Valentina Palisak izabrane su za rad na radnom mjestu primalja asistentica – 3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 1 godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 27.12.2017.

Ur.broj: 01-03-6066
Zagreb, 21. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 24. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Manuela Fenrih izabrana je za rad na radnom mjestu medicinska sestra / tehničar SSS – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1 godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 27.12.2017.

Ur.broj: 01-03-6068
Zagreb, 21. prosinca 2017.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 24. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

Barbara Jelušić, bacc.med.lab.diagn., Nel Kavedžija, bacc.med.lab.diagn. i Nicole Brajdić, bacc.med.lab.diagn., izabrane su za rad na radnom mjestu prvostupnik/ica medicinsko laboratorijske dijagnostike – 3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 1 godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 22.12.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalista interne medicine na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće interne medicine

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalista oftalmologije i optometrije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz oftalmologije i optometrije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalista urologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz urologije

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 22.12.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja:

 

2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 


 

Datum objave: 15.12.2017.

U Zagrebu,  15. prosinca 2017. godine

 

OBAVIJEST ZA KANDIDATE PO NATJEČAJU OD 24. STUDENOGA 2017. GOD.

 

Nakon bodovanja ispita znanja provedenoga 15. prosinca 2017. godine pozivamo kandidate na razgovor kako slijedi:

 

PRVOSTUPNICI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE-  18. 12. 2017. u 12,00 sati u anesteziološku predavaonu.

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su napisali 13 i više točnih odgovora.

 1. Gonzales Kvakan Tomislav
 2. Novak Ivana
 3. Pleša Renata
 4. Anić Jasmina
 5. Umbehend Bruno
 6. Josipović Mario
 7. Križić Ivana

 

 

PRVOSTUPNICI FIZIOTERAPIJE- 19. 12. 2017. u 09,00 sati u anesteziološku predavaonu.

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su napisali 12 i više točnih odgovora.

 1. Ejla Tomljanović
 2. Hannah Barboci
 3. Majdak Antonija
 4. Dragomanović Nada
 5. Piljić Ana
 6. Vlašić Ivan
 7. Mihić Katarina

 

 

PRIMALJE- ASISTENTICE SSS- 19.12.2017. u 11,30 sati u anesteziološku predavaonu.

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su napisali 8 i više točnih odgovora.

 1. Franje Marija
 2. Pavlović Anja
 3. Škoda Ivana
 4. Palisak Valentina
 5. Milanković Mateja

 

PRVOSTUPNICE MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE- 19.12.2017. u 12,30  sati u anesteziološku predavaonu.

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su napisali 9 i 10 točnih odgovora.

 1. Jelušić Barbara
 2. Nel Kavedžija
 3. Anušić Ivana
 4. Tucaković Tena
 5. Penić Nikolina
 6. Pisačić Marija
 7. žLopac Natalija
 8. Gulaš Venera
 9. Brandić Nicole

 

MEDICINSKE SESTRE SSS- 20. 12. 2017. u 10,00 sati u anesteziološku predavaonu.

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su napisali 15 i više točnih odgovora.

 1. Žilak Anita
 2. Fenrih Manuela
 3. Kramarić Ania

 

Datum objave: 15.12.2017.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2017. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

pedijatrije

2 izvršitelja

 1.  

anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, kao dokaz sukladan propisima o radu u svojstvu doktora medicine kod pojedinog poslodavca,

 13. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, s razvidnim podacima o poslodavcima, pojedinim razdobljima osiguranja i trajanju staža osiguranja kod pojedinog poslodavca, ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

 

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr, u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.


 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 14.12.2017.

Ur.broj: 01-4361/1
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

O D L U K U

Na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajna bolovanja izabrani su slijedeći kandidati:

 1. Anna Marić
 2. Anamarija Kolenić
 3. Lorena Ana Puljko
 4. Đurđica Stiperski
 5. Marija Tramišak
 6. Nensi Soldo
 7. Martina Lovrek
 8. Doroteja Brajković
 9. Mateja Đunđek
 10. Paula Kelemenić
 11. Matea Lovrek
 12. Anita Kobeščak
 13. Sara Vuković
 14. Matea Kašnik
 15. Martina Jurlina
 16. Antonela Ivanović
 17. Antonela Malijurek
 18. Lovre Puškarić
 19. Renato Gvozdanović
 20. Nikolina Merlin

 

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 13.12.2017.

Ur.broj: 01- 4303

U Zagrebu, 7. prosinca 2017.

 

Temeljem članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice donosi sljedeću

 

ODLUKU

Djelomično se poništava Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja, objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama, na web stranici Bolnice i na web stranici Ministarstva zdravstva, dana 15. rujna 2017., i to:

 • točka 2., poništava se djelomično, u dijelu koji se odnosi na jednog izvršitelja na stručnom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, a

 • točka 5., u cijelosti, za dva izvršitelja na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine,

 

Ravnatelj Bolnice

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 


Datum objave: 12.12.2017.

Popis kandidata za radna mjesta objavljen po natječaju od 24.11.2017. god.

prvostupnika fizioterapije

prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike

prvostupnika medicinske radiologije

medicinske sestre i medicinski tehničari

primalje

 

 

Zagreb, 12.12.2017. godine

OBAVIJEST ZA MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARI SSS

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto medicinska sestra/ tehničar SSS koji je objavljen 24. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 15. 12. 2017. godine u 10,30 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA PRIMALJE- ASISTENTICE

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto primalja- asistentica SSS koji je objavlje 24. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 15. 12. 2017. godine u 9,45 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto prvostupnika laboratorijske dijagnostike koji je objavljen 24. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 15. 12. 2017. godine u 09,00 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije koji je objavljen 24. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 15. 12. 2017. godine u 9,00 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE FIZIOTERAPIJE

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto prvostupnika fizioterapije koji je objavljen 24. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 15. 12. 2017. godine u 12,00 sati u anesteziološku predavaonu.

Kandidati sa nedostatnom dokumentacijom ne mogu pristupiti pismenom ispitu.

 


Datum objave: 11.12.2017.

Ur.broj: 01-4305/1
Zagreb, 11. prosinca 2017.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

O D L U K U

Damir Draguljić, bacc.radiol.techn., izabran je za rad na radnom mjestu prvostupnika radiološke tehnologije, na određeno vrijeme do povratka s bolovanja odsutnog djelatnika.

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med


 

Datum objave: 11.12.2017.

Ur.broj: 01-4304/1
Zagreb, 11. prosinca 2017.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

O D L U K U

Matea Tomas i David Zajc izabrani su za rad na radnom mjestu laboratorijskog tehničara SSS – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme do povratka s bolovanja odsutnih djelatnika.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med


 

Datum objave: 07.12.2017.

Ur.broj: 01-03-5757/2
Zagreb, 7. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

O D L U K U


Ružica Mihaljević Peternac, Josipa Blažević i Matea Kušić izabrane su za rad na radnom mjestu primalje asistentice SSS – 3 izvršitelj/ice, na određeno vrijeme do povratka s bolovanja odsutnih djelatnika.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 07.12.2017.

Ur.broj: 01-03-5757
Zagreb, 7. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

Sonja Vrbančić izabrana je za rad na radnom mjestu kuhara – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u razdoblju od 1 godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 07.12.2017.

Ur.broj: 01-03-5757/1
Zagreb, 7. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. studenog 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću


O D L U K U

 

Katarina Žorić i Sandra Hleb izabrane su za rad na radnom mjestu prvostupnika fizioterapije – 2 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka s bolovanja odsutnih djelatnika.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 04.12.2017.

U Zagrebu, 5. prosinca 2017.

OBAVIJEST ZA MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARE SSS

 

Nakon bodovanja ispita znanja za medicinske sestre/ tehničare od 04. 12. 2017. godine pozivamo kandidate koji su napisali 16 i više točnih odgovora.

Razgovor će se voditi 7. 12. 2017. godine u 10,15 sati u anesteziološkoj predavaoni.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

 1. Antonela Ivanović

 2. Anita Kobeščak

 3. Ivana Ursić

 4. Ana Zajec

 5. Ivana Blažeka

 6. Maja Grinžek

 7. Ana Prša

 8. Laura Vučanjk

 9. Lucija Mičik

 10. Antonela Malijurek

 11. Dalia Sermek

 12. Tina Šuster

 13. Sara Vuković

 14. Ana Gradski

 15. Matea Lovrek

 16. Iva Juratek

 17. Paula Kelemenić

 18. Marijana Damjanović

 19. Anna Marić

 20. Klaudija Mandić

 21. Ana Tursan

 22. Nensi Soldo

 1. Ivana Žilić

 2. Ivan Domitrović

 3. Anamarija Kolenić

 4. Marta Manjkas

 5. Đurđica Stiperski

 6. Martina Jurlina

 7. Marija Tramišak

 8. Lovre Puškarić

 9. Mateja Đunđek

 10. Suzana Čuturić

 11. Martina Lovrek

 12. Doroteja Brajković

 13. Antonija Šimek

 14. Lucija Vrban

 15. Renato Gvozdanović

 16. Lorena- Ana Puljko

 17. Mateja Sandelić

 18. Gabrijela Butina

 19. Nikolina Merlin

 20. Ivana Ptičar

 21. Elizabeta Juričan

 22. Lucija Kotarski

 23. Mateja Kašnik


Datum objave: 04.12.2017.

U Zagrebu, 5. prosinca 2017

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Nakon bodovanja ispita znanja za Prvostupnike radiološke tehnologije pozivamo Draguljić Damira da se javi na razgovor u četvrtak 7. 12. 2017. godine u 10,00 sati u anesteziološku predavaonu.

 


Datum objave: 01.12.2017.

U Zagrebu,  1. prosinca 2017. godine

 

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE FIZIOTERAPIJE

 

Nakon bodovanja ispita znanja za Prvostupnike fizioterapije od 1. 12.2017. godine pozivamo kandidate koji su napisali 12 i više točnih odgovora na razgovor.

Razgovor će se voditi 6. 12. 2017. godine u 9,00 sati u anesteziološkoj predavaoni.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

 1. Sandra Hleb
 2. Ana Piljić
 3. Katarina Žorić
 4. Ejla Tomljanović
 5. Ivan Vlašić
 6. Tamara Plentaj Gjura
 7. Jelena Rončević

 

Datum objave: 01.12.2017.

U Zagrebu,  1. prosinca 2017. godine

 

OBAVIJEST ZA PRIMALJE ASISTENTICE

 

Nakon bodovanja ispita znanja za primalje asistentice od 30. 11.2017. godine pozivamo kandidate koji su napisali 7 i više točnih odgovora.

Razgovor će se voditi 5. 12. 2017. godine u 11,30 sati u anesteziološkoj predavaoni.

Na razgovor su pozvani slijedeći kandidati:

 1. Matea Kušić
 2. Ružica Mihaljević Peternac
 3. Josipa Blažević
 4. Valentina Palisak
 5. Valentina Fukat
 6. Ivana Škoda


Datum objave: 27.11.2017.

Zagreb, 27. 11. 2017. godine

OBAVIJEST ZA MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARI SSS

popis kandidata za medicinske sestre/tehničare SSS (pdf)

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto medicinska sestra/ tehničar SSS koji je objavljen 15. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 4. 12. 2017. godine

u anesteziološku predavaonicu slijedećim redom:

-u 9,00 sati kandidati od broja 1 do 45

- u 10,00 sati kandidati od broja 46 do 90

-u 10,30 sati kandidati od broja 91-138

 

OBAVIJEST ZA PRIMALJE- ASISTENTICE

popis kandidata za primalje-asistentice SSS (pdf)

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto primalja- asistentica SSS koji je objavljen 15. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 30. 11. 2017. godine u 9,00 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA LABORATORIJSKE TEHNIČARE SSS

popis kandidata za laboratorijske tehničare SSS (pdf)

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto laboratorijskog tehničara SSS koji je objavljen 15. 11. 2017. godine pozivaju se na razgovor 30. 11. 2017. godine u 10,00 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

popis kandidata za prvostupnike radiološke tehnologije (pdf)

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije koji je objavljen 15. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 1. 12. 2017. godine u 9,00 sati u anesteziološku predavaonicu.

 

OBAVIJEST ZA PRVOSTUPNIKE FIZIOTERAPIJE

popis kandidata za prvostupnike fizioterapije  (pdf)

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto prvostupnika fizioterapije koji je objavljen 15. 11. 2017. godine pozivaju se na pismeni ispit znanja 1. 12. 2017. godine

- u 10,30 – kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 38 i

- u 11,00 sati kandidati od broja 39 do 79 sati u anesteziološkoj predavaonicu.

 

Kandidati sa nedostatnom dokumentacijom ne mogu pristupiti pismenom ispitu.


 

Datum objave: 24.11.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca radiološke tehnologije na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvotupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu medicinska sestra / medicinski tehničar općeg smjera na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

 

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

 

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 15.11.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista (m/ž)

Uvjeti:

- završen farmaceutsko – biokemijski fakultet, studij medicinske biokemije

- specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

- 4 godine radnog iskustva

- odobrenje za samostalan rad

 

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije (m/ž)Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca radiološke tehnologije (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1. 20 (dvadeset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra / medicinski tehničar općeg smjera (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1.  3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijskog tehničara (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

  VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 08.11.2017.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za izbor i imenovanje na sljedeća radna mjesta odgovornih osoba u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine :

 

 1. Predstojnik/ca Klinike za ginekologiju i porodništvo (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Predstojnik/ca Klinike za neurologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 3. Predstojnik/ca Klinike za očne bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

 4. Pročelnik/ca Zavoda za urologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 5. Pročelnik/ca Zavoda za ortopediju (m/ž) - 1 izvršitelj

 6. Pročelnik/ca Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (m/ž) - 1 izvršitelj

 7. Pročelnik/ca Zavoda za mikrobiologiju i hospitalne infekcije (m/ž) - 1 izvršitelj

 8. Pročelnik/ca Zavoda za patologiju i citologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 

Ad 1.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz ginekologije i opstetricije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 2.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz neurologije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

 

Ad 3.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz oftalmologije i optometrije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

 

Ad 4.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz urologije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 5.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz ortopedije,

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 6.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 7.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 8.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz patologije ili iz kliničke citologije;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis te Plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 23.10.2017.

 

Zaključci o ispravku greške u odlukama za izbor kandidata izabranih na specijalističko usavršavanje:

Gordan Dorčić

Ivan Jerbić

Jakov Jozić

Inka Kekez

Ana Križanović

Zdravka Kucijan

Matej Miloš

Matej Paić

Lucija Pejić

Zrinka Planinić

Martina Radičević

Tatjana Topalović

Tvrtko Tupek

 


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Datum objave: 16.10.2017.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. studenoga 2016., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

Odluku

o izboru za radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji za kandidate:

Gordan Dorčić

Ivan Jerbić

Jakov Jozić

Inka Kekez

Ana Križanović

Zdravka Kucijan

Matej Miloš

Matej Paić

Lucija Pejić

Zrinka Planinić

Martina Radičević

Tatjana Topalović

Tvrtko Tupek

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 


 

Datum objave: 13.10.2017.

Ur.broj: 01-03-4577/1
Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU


Dijana Bećić, univ.bacc.oec., izabrana je za rad na radnom mjestu viši referent nabave – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“.


 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 11.10.2017.

Na temelju članka 59. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), članka 38. do 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te članaka 29. i 30. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ .

Uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:

 1. Diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

 3. Životopis,

 4. Program rada i razvoja Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, imenuje se na mandatno razdoblje od 4 godine. Nakon isteka mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ukoliko po ovom Javnom natječaju bude izabrana osoba koja nije zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ na neodređeno vrijeme, radni odnos će se zasnovati na određeno vrijeme, u trajanju obavljanja poslova radnog mjesta ravnatelja Bolnice.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Svi kandidati će biti izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«, ili se mogu predati osobno u Službu za pravne i kadrovske poslove u Urudžbeni zapisnik, na adresi Sveti Duh 64, Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“ pridržava pravo poništenja javnog natječaja, bez obrazloženja.

Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“


 

Datum objave: 11.10.2017.

VAŽNA OBAVIJEST
pristupnicima na razgovore povodom Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz oftalmologije i optometrije.
Razgovori s pristupnicima za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije predviđeni za srijedu 11. listopada 2017. u 14 sati održat će se u 17 sati.


                                                                                 Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 10.10.2017.

Ur.broj: 01-03-4575/1
Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Mario Luheni, bacc.ing.techn.inf., izabran je za rad na radnom mjestu sistem administrator za složene IT poslužiteljske sustave – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za razdoblje od jedne godine u KB „Sveti Duh“.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 10.10.2017.

Poziv i raspored razgovora s pristupnicima na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja (pdf)

Datum objave: 06.10.2017.

Ur.broj: 01-03-4557
Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Kristina Sičaja, dipl.iur., izabrana je za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 29.09.2017.

Ur.broj: 01-03-432
Zagreb, 28.09.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Darko Mrkaić izabran je za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika za transport – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za razdoblje od jedne godine u KB „Sveti Duh“.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 20.09.2017.

Obavijest

Razgovor sa kandidatima za radno mjesto: pomoćni radnik za transport - 1 izvršitelj će se održati u petak, 22. rujna 2017. u 11 sati u prostorijama Službe za uslužne djelatnosti.


Datum objave: 15.09.2017.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2017. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  
abdominalne kirurgije 1 izvršitelj
 1.  

anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

2 izvršitelja

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

ginekologije i opstetricije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

2 izvršitelja

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

kliničke radiologije

2 izvršitelja

 1.  

nefrologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

opće interne medicine

1 izvršitelj

 1.  

pulmologije

1 izvršitelj

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

 

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr, u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 08.09.2017.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na:

 

 1.    1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VSS dipl.iur ili mag.iur.

- 6 godina radnog iskustva u struci

- položen pravosudni ispit

- poznavanje poslovnih informatičkih sustava

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu sistem administrator za složene IT poslužiteljske sustave na

  popis kandidata za prvostupnike fizioterapije  (pdf)

  određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS - završen preddiplomski studij informacijskog smjera ili sistem-administracijsko usmjerenje informatičkog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika za transport na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  NKV - završena osnovna škola

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Potpisane prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za natječaj - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj i poziva se na pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                  

                                                                                                          Klinička bolnica „Sveti Duh“

web arhiva prethodnih natječaja